กสิกร ปัดให้ข่าว ร่วมทุน ‘ไบแนนซ์’ รับอยู่ระหว่างศึกษา ‘ซื้อขายเงินดิจิทัล’

กสิกร ปัดให้ข่าว ร่วมทุน ‘ไบแนนซ์’ รับอยู่ระหว่างศึกษา ‘ซื้อขายเงินดิจิทัล’

กสิกรโร่แจ้ง กรณีมีข่าวจับมือไบแนนซ์ ชี้ไม่ได้เป็นผู้ให้ข่าว รับสนใจธุรกิจซื้อขายเงินดิจิทัล พร้อมอยู่ระหว่างศึกษา

      ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย แจ้งว่า กรณีที่มีข่าวว่า ธนาคารกสิกรไทย อยู่ระหว่างร่วมทุนไบแนนซ์ ตั้ง Exchange ซื้อขายเหรียญดิจิทัลนั้น ขอชี้แจงว่า ธนาคารไม่ได้เป็นผู้ออกข่าวดังกล่าว 

     ทั้งนี้ ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายเงินดิจิทัลกำลังเป็นที่สนใจของบริษัทต่าง ๆ ธนาคารหลายแห่ง รวมทั้งธนาคารกสิกรไทยก็ให้ความสนใจศึกษาทางเลือกต่าง ๆ เช่นกัน 

     อย่างไรก็ตามในขณะนี้ ธนาคารยังไม่มีข้อสรุปเรื่องการทำธุรกิจดังกล่าว และหากมีผลสรุปแล้ว ธนาคารจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป