กกร. มีมติให้ไก่ – เนื้อไก่ เป็นสินค้าควบคุม ชง ครม.ไฟเขียวสัปดาห์หน้า

กกร. มีมติให้ไก่ – เนื้อไก่ เป็นสินค้าควบคุม ชง ครม.ไฟเขียวสัปดาห์หน้า

กกร. เพิ่มไก่ - เนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม พร้อมให้ผู้เลี้ยงไก่ โรงชำแหละ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ รายงานสต็อก และต้นทุนราคาทุกเดือน พร้อมเบรกเครื่องใช้ไฟฟ้าห้ามขึ้นราคา

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่า ด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า  ที่ประชุมได้มีมติ กำหนดให้ไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม และให้กำหนดมาตรการให้ผู้เลี้ยงไก่ที่มีปริมาณการเลี้ยงตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป และโรงชำแหละไก่ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 4,000 ตัวต่อวัน แจ้งปริมาณ สต็อก และต้นทุนราคาจำหน่ายทุกเดือน

นอกจากนั้นยังมีมติให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 55 โรง แจ้งต้นทุนราคาจำหน่าย ปริมาณการผลิต และสต็อก รวมทั้งกำหนดมาตรการให้ การปรับราคาต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายใน

กกร. มีมติให้ไก่ – เนื้อไก่ เป็นสินค้าควบคุม ชง ครม.ไฟเขียวสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ภายหลังที่ กกร.มีมติให้ไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุมแล้วจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าพิจารณาได้ในสัปดาห์หน้า  อย่างไรก็ตามขณะนี้ในเรื่องของการกำกับราคาไก่ถือว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันมา 2 ครั้งและกำหนดราคาหน้าฟาร์มและราคาจำหน่ายไก่ในราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคซึ่งในภาพรวมถือว่าสามารถตรึงราคาไก่ไว้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในประชุมร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านไก่โดยต่อเนื่อง และใกล้ชิดต่อไป เพื่อไม่ให้มีการซ้ำเติมอาหารทางเลือกกับผู้บริโภค

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ในส่วนของการปรับราคาเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ได้สั่งการ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในไปแล้วว่า ห้ามเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นราคาเพราะยังไม่เห็นเหตุผลที่สมควร  ซึ่งขณะนี้มีผู้พยายามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าตามอำเภอใจ ซึ่งถือเป็นการซ้ำเติมผู้บริโภคมาก กระทรวงพาณิชย์จึงขอความร่วมมือ ถ้าพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือกักตุนสินค้าให้แจ้งสายด่วน 1569 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และพาณิชย์จังหวัดจะใช้เป็นข้อมูลในการลงไปตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไป ถ้าพบการกระทำผิดกฎหมาย เช่น กรณีของการขึ้นราคาไข่ไก่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ นายวัฒนศักย์  ได้เชิญผู้ประกอบการเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น  ซัมซุง แอลจี มิตซูบิชิ ฟิลลิปส์ และโตชิบา เป็นต้น และสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาประชุมหารือกันและได้ข้อยุติแล้วว่าจะไม่มีการขึ้นราคาเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์