ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.014 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.198 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.014 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.198 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (18 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 33.014 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันจันทร์ (17 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 33.212 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.198 บาท/ดอลลาร์)