"ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์" ซื้อหุ้น ACC เข้าพอร์ต 6.58%

"ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์" ซื้อหุ้น ACC เข้าพอร์ต 6.58%

"ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์" ซื้อหุ้น ACC จำนวน 88.44 ล้านหุ้น หรือ 6.5856% ราคาเฉลี่ย 1.34 บาทต่อหุ้น มูลค่าราว 118.5 ล้านบาท

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ก.ล.ต.ได้รับรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ACC โดย นายศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์

ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 6.5856% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 14.9633% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 6.5856% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 14.9633% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการซื้อขายกันโดยตรงกับ นางสาวอรัญญา เกียรติไชยากร โดยจำนวนหุ้นที่ได้มาอยู่ที่ 88,448,980 หุ้น คิดเป็น 6.5856% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ที่ราคาเฉลี่ย 1.34 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าราว 118.5 ล้านบาท