"คนละครึ่งเฟส 4" ลุ้น คลังเพิ่มวงเงิน ให้มากกว่า 1,500 บาท

"คนละครึ่งเฟส 4" ลุ้น คลังเพิ่มวงเงิน ให้มากกว่า 1,500 บาท

คลังเล็งเพิ่มเม็ดเงินโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มากกว่า 1,500 บาท และ เพิ่มระยะเวลาการใช้ของโครงการ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนในภาวะราคาสินค้าแพง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง มีแผนที่จะปรับเพิ่มวงเงินการใช้จ่ายสำหรับ โครงการคนละครึ่งเฟส 4 จากเดิมที่กำหนดวงเงินใช้จ่ายที่ 1,500 บาทต่อโครงการ ขณะเดียวกัน ยังจะเพิ่มระยะเวลาการใช้จ่ายจากเดิมที่กำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายประมาณ 3 เดือน

เขากล่าวว่า แนวคิดที่จะเพิ่มทั้งวงเงินการใช้จ่ายและระยะเวลาการใช้จ่าย ก็เพื่อเป็นมาตรการที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในภาวะที่ราคาสินค้าแพงขึ้น โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

“เม็ดเงินที่เราจะให้จะมากหรือน้อยก็ต้องดูความจำเป็น หากภาระต่างๆของประชาชนยังอยู่ในช่วงที่อ่อนไหว ก็อาจจะให้วงเงินที่มากขึ้น”

เขากล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา เราใช้โครงการคนละครึ่งมาช่วยกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ เพราะการใช้จ่ายผ่านโครงการดังกล่าว เป็นการใช้จ่ายทั้งในฝั่งของรัฐบาล และ ประชาชน เม็ดเงินที่ลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจก็จะหมุนเป็นรอบๆ ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วย

สำหรับเงื่อนไขการใช้จ่ายนั้น ก็จะเป็นเหมือนโครงการเดิม คือ จะต้องใช้จ่ายในสินค้าที่จำเป็น และเน้นให้เศรษฐกิจฐานรากมีความแข็งแรง