สคร.จัดเก็บเงินโค้งแรก 4.85 หมื่นล้าน

สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 รวม 48,533 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของเป้าหมายการจัดเก็บ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปานทิพย์ ศรีพิมล ระบุ สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 รวม 48,533 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของเป้าหมายการจัดเก็บ