ปศุสัตว์เฝ้าระวัง ‘ไข้หวัดนก’ ระบาดอย่างเข้มงวด

การระบาดโรคไข้หวัดนกชนิด H5N6 ในจีนที่มีผู้เสียชีวิตนั้น กรมได้เตรียมแผนรองรับ โดยได้สั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด

อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ระบุ การระบาดโรคไข้หวัดนกชนิด H5N6 ในจีนที่มีผู้เสียชีวิตนั้น กรมได้เตรียมแผนรองรับ โดยได้สั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก และโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์