พาณิชย์ กล่อมผู้เลี้ยงไก่ตรึงราคาไก่สด 60-65 บาทต่อกิโลกรัม

พาณิชย์ กล่อมผู้เลี้ยงไก่ตรึงราคาไก่สด 60-65 บาทต่อกิโลกรัม

กรมการค้าภายในถกผู้เลี้ยงไก่รอบ 2 ได้ข้อสรุปตรึงไก่สด และน่องติดสะโพก ราคา 60-65 บาทน่อง สะโพก 65-70 บาท เนื้ออก 70-75 บาท เริ่ม 18 ม.ค.65 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ผู้เลี้ยงพร้อมร่วมมือ แต่ขอรัฐช่วยลดต้นทุน  ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค ยังไม่มีนโยบายให้ขึ้นราคา

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ผลิตรายใหญ่ ห้างค้าปลีก ค้าส่ง สมาคมตลาดสดแห่งประเทศไทย และกรมปศุสัตว์ ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า ที่ประชุมได้เห็นตรงกันที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภคในภาวะวิกฤติ โดยจะตรึงราคาจำหน่ายปลีก ณ ห้างค้าปลีกค้างส่ง (บิ๊กซี แม็คโคร โลตัส) โดยไก่สดรวมเครื่องใน,ไก่สดไม่รวมเครื่องใน ราคา 60-65 บาทต่อกิโลกรัม น่องติดสะโพก ราคา 60-65 บาทต่อกิโลกรัม น่อง สะโพก ราคา 65-70 บาทต่อกิโลกรัม เนื้ออก ราคา 70-75 บาทต่อกิโลกรัม เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.2565 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ราคาขายปลีกในตลาดต่างๆ ก็ต้องมีราคาที่สอดคล้องกับราคาดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ในการหารือผู้เลี้ยงไก่ แจ้งว่า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัม (กก.) ละ 8 บาท เป็น กก.ละ 11 บาท น้ำมันปาล์มที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ ก็ปรับตัวสูงขึ้น จากผลปาล์มดิบที่ขยับขึ้นไปกิโลกรัมละ 11 บาท และยังมีต้นทุนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น รวมถึงต้นทุนในการป้องกันแรงงานจากโควิด-19 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยได้ขอให้กรมฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือในการลดต้นทุนในส่วนที่ดำเนินการได้ ซึ่งกรมฯ จะเร่งดำเนินการต่อไป

สำหรับการดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชน กระทรวงพาณิชย์จะเสนอของบกลางจากรัฐบาล วงเงิน 1,400 ล้านบาท เพื่อเปิดจุดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 3,050 จุดทั่วประเทศ นำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่าย รวมถึงเนื้อไก่ ไข่ไก่ โดยจะมีจุดขายอยู่ในห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน ห้างท้องถิ่น ตลาดสด รถโมบาย กำหนดดำเนินการประมาณ 3 เดือน

 ส่วนหมูเนื้อแดง ปัจจุบันยังคงเปิดจุดจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูกกิโลกรัมละ 150 บาท จำนวน 667 จุดทั่วประเทศ ไปจนถึงสิ้นเดือนม.ค.2565 เพื่อช่วยแทรกแซงราคาเนื้อหมู และลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภค กรมฯ ยังไม่มีนโยบายให้ปรับขึ้นราคา และได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตให้ตรึงราคาจำหน่ายไปก่อน แต่หากต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือหรือลดภาระด้านต้นทุน เพื่อไม่ให้ต้องปรับขึ้นราคา ก็ให้แจ้งเข้ามา ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับขึ้น ให้ชี้แจงรายละเอียดต้นทุน จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยผู้บริโภคที่พบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำและปรับ

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมร่วมกับผู้เลี้ยงไก่ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่เคยได้หารือกันมาแล้วครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ม.ค.2565 โดยครั้งนั้นมีมติให้ตรึงราคาเนื้อไก่ เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อดูแลค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค แต่หลังจากนั้น มีผู้ประกอบการบางราย ไม่ตรึงราคาตามที่ตกลงกันไว้ นายจุรินทร์จึงได้สั่งการให้นัดประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อหารือและหาทางออกร่วมกันว่าติดขัดปัญหาอะไร และต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลืออะไร จนได้ข้อยุติที่จะร่วมตรึงราคาจำหน่ายเหมือนเดิม

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์