นายกฯ ถก ครม.แก้สินค้าแพงพรุ่งนี้ โดยไม่ให้กระทบกลไกตลาด

นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น และจะหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ โดยจะพิจารณามาตรการเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยไม่ให้กระทบกลไกตลาด

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ธนกร วังบุญคงชนะ ระบุ นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น และจะหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ โดยจะพิจารณามาตรการเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยไม่ให้กระทบกลไกตลาด ซึ่งจะเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากหลายมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้

            นายกรัฐมนตรี เข้าใจดีว่าการปรับราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด เพราะที่ผ่านมาต้นทุนราคาสินค้าเพิ่มขึ้นหลายรายการ ทั้งราคาพลังงาน อาหารสัตว์ รวมถึงสินค้าบางประเภท เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ที่กำลังการผลิตในระบบลดลง ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงเท่าเดิมหรือสูงขึ้น เพราะปลายเดือนนี้จะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน อาจทำให้ปริมาณความต้องการเนื้อสัตว์หลายประเภท รวมทั้งผลไม้และสินค้าอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น และอาจกระทบราคาจำหน่ายที่จะสูงขึ้นเป็นการชั่วคราว

            สถานการณ์ราคาสินค้าแพงขึ้นยังส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งรัฐบาลพร้อมดูแลแก้ปัญหา โดยการตรึงราคาสินค้าบางส่วนเพื่อให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด แต่ยังเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยปีนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1-3%

            นายกรัฐมนตรี ยังสั่งให้กระทรวงการคลังเร่งดำเนินโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ให้เร็วขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และเติมเม็ดเงินในระบบ รวมทั้งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ โดยจะเปิดลงทะเบียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ จากเดิมกำหนดว่าจะเริ่มโครงการในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2565

            รัฐบาลยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการแบบคู่ขนาน จึงอยากขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ลดการผลักภาระต้นทุนไปยังผู้บริโภค ซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อภาพรวมกำลังซื้อในประเทศ