ttb-กรุงศรีฯ แจ้งปิดระบบชั่วคราว โปรดวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า เช็คเลย

ttb-กรุงศรีฯ แจ้งปิดระบบชั่วคราว โปรดวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า เช็คเลย

ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ในช่วงเวลาที่ทำการปิดปรับปรุงระบบ

2 แบงก์ ประกอบด้วย ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ในช่วงเวลาที่ทำการปิดปรับปรุงระบบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- SCB ประกาศแจ้งปิดระบบแอพฯ SCB EASY ชั่วคราว วันนี้

 

สำหรับ ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) จะทำการปิดระบบเป็นการชั่วคราวเพื่ออัพเกรดประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค.2565 เวลา 02:30 – 08:30 น. ลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมหรือใช้บริการบางประเภทได้ ดังนี้

 

  • ทำธุรกรรมผ่านทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ttb touch, ttb biz touch, ttb business one, ตู้ ATM และ ADM เป็นต้น
  • ฝาก/โอนเงินเข้าบัญชี ttb จากธนาคารอื่นผ่านทุกช่องทาง
  • ใช้งานบัตรเดบิตของ ttb
  • ทำ IVR Self-Service ผ่านทาง Contact Center

 

ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้งานบัตรเครดิต ttb ได้ตามปกติ รวมถึงบัตรเครดิตน้ำมัน ttb (แต่ไม่สามารถเติมเงินได้) 

 

โปรดวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า ขออภัยในความไม่สะดวก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttbbank.com หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ttb contact center 1428 / ttb facebook (inbox)

 

ttb-กรุงศรีฯ แจ้งปิดระบบชั่วคราว โปรดวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า เช็คเลย

 

ttb-กรุงศรีฯ แจ้งปิดระบบชั่วคราว โปรดวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า เช็คเลย

 

ttb-กรุงศรีฯ แจ้งปิดระบบชั่วคราว โปรดวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า เช็คเลย

 

ttb-กรุงศรีฯ แจ้งปิดระบบชั่วคราว โปรดวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า เช็คเลย

 

 

ส่วนทางด้านของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขอแจ้งปิดปรับปรุง "ระบบโมบาย / อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง" ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบในวันที่ 16 ม.ค. 65 เวลา 01.30 น. ถึง 08.00 น.โดยบริการที่มีผลกระทบและจะไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว ประกอบด้วย


1. ระบบโมบายแบงก์กิ้ง Krungsri Mobile Application

2. ระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง www.krungsrionline.com

3. ระบบโมบาย kept by krungsri www.keptbykrungsri.com

4. เว็บไซต์ kept by krungsri www.keptbykrungsri.com

5. ระบบโมบายแบงก์กิ้งสำหรับธุรกิจ Krungsri Biz Mobile Application

6. ระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหรับธุรกิจ www.krungsribizonline.com

7. ระบบซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ www.krungsrisecurities.com , etrade.krungsrisecurities.com

8. เว็บไซต์ธนาคารกรุงศรี www.krungsri.com

9. ระบบบริการธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

10. ระบบบริการโอนเงินบัตรไม่ต้อง

11. ระบบกรุงศรีแคชลิงค์

12. ระบบแจ้งเตือนผ่านข้อความมือถือ

 

ttb-กรุงศรีฯ แจ้งปิดระบบชั่วคราว โปรดวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า เช็คเลย

 

ttb-กรุงศรีฯ แจ้งปิดระบบชั่วคราว โปรดวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า เช็คเลย

 

ttb-กรุงศรีฯ แจ้งปิดระบบชั่วคราว โปรดวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า เช็คเลย

 

ที่มา : ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทีเอ็มบีธนชาต (ttb)