TNITY ตั้งคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OTO นั่งกรรมการ

TNITY  ตั้งคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OTO  นั่งกรรมการ

บอร์ด TNITY ตั้ง คณาวุฒิ วรรทนธีรัช ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -กรรมการ บริษัท  OTO ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ 14 ม.ค. 65 ด้านราคาหุ้น  OTO พุ่ง ทำออลไทม์ไฮ ที่17.90 บาทต่อหุ้น

นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)หรือ  TNITY แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งนายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช กรรมการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก

ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป
 

 อนึ่งก่อนหน้าที่   TNITY ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TNITY 2 ราย คือ บริษัท คอมลิงค์ จำกัด  ถือหุ้น 28.02 ล้านหุ้น คิดเป็น 13.07% ได้ขายหุ้นออกมาทั้งหมด และนายนิติพล ชัยสกุลชัย ที่ถือหุ้น36.37 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 16.97% ของทุนชำระแล้ว ได้ขายหุ้นขายหุ้นบางส่วนจำนวน 21.79 ล้านหุ้น คิดเป็น 10.17% ของทุนชำระแล้ว  

รวมหุ้นที่ขาย 49.82 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 23.24% ของทุนชำระแล้วให้กับบุคคลตามรายชื่อดังนี้ คือ นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ถือหุ้น 22 ล้านหุ้น หรือ 10.26% ของทุนชำระแล้ว ,นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ ถือหุ้น 10 ล้านหุ้น หรือ 4.66% นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล 8 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 3.73% และผู้ลงทุนอีก 3 ราย ที่9.82 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.58%
 

สำหรับปัจจุบันนายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)หรือ  OTO

ด้านราคาหุ้น OTO วันนี้ (14 ม.ค. 65)ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงท้ายโดยปิดที่ราคาสูงสุดของวันที่  17.90 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 0.90 บาท หรือ 5.29%   และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์(ออลไทม์ ไฮ