เลขา คปภ. เดินหน้าพิทักษ์สิทธิประชาชนถือกรมธรรม์โควิดกว่า 10 ล้านคน

เลขา คปภ. เดินหน้าพิทักษ์สิทธิประชาชนถือกรมธรรม์โควิดกว่า 10 ล้านคน

เลขา คปภ. เตรียมเรียก 14 บริษัทประกันโควิดสัปดาห์หน้า ชี้แจงยังต้องทำตามกม. หลังศาลปกครองกลางไต่สวนวันนี้ เหตุข้อพิพาทอาคเคย์ ยันไม่ควรรับคดีจากผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเมื่อขาดอายุฟ้องร้องและรับฟ้องจะกระทบสิทธิคนถือประกันโควิด10 ล้านคน รอศาลตัดสินรับฟ้องคดีหรือไม่

หลังจาก นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เข้าฟังการไต่สวนของศาลปกครองกลางช่วงสายวันนี้ (14 ม.ค.)  ในคดีที่บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ฟ้องเลขาธิการ คปภ. กรณีพิพิาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลรับคำฟ้องไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

 

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตนและคณะได้ชี้แจงศาลเต็มที่และให้ข้อมูลศาลไปหมดแล้วว่าไม่ควรรับคดี เพราะผู้ฟ้องคดียื่นฟ้อง เมื่อขาดอายุการฟ้องร้องแล้ว คือหลังจากนายทะเบียนมีคำสั่งถึงเกือบ 6 เดือน ทั้งๆที่ทราบว่ามีคำสั่งแล้ว และถ้ายอมตามที่บริษัทฟ้องมา จะกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนเกือบ 10 ล้านคน   แต่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล ซึ่งศาลจะใช้เวลาในการพิจารณาว่าจะรับฟ้องคดีหรือไม่ 

“เราต้องคุ้มครองประชาชน เพราะถ้าเกิดการบอกเลิกกรมธรรม์ ประชาชนกว่า 10 ล้านคน ที่ทำประกันโควิดเจอจ่ายจบ  ยังมีความคุ้มครองอยู่ จะถูกลอยแพ เราจึงจำเป็นต้องต่อสู้อย่างเต็มที่”

พร้อมกันนี้ คปภ.จะเชิญบริษัททั้ง 14 บริษัท ที่ขายประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบมาประชุมในสัปดาห์หน้า  เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าระหว่างที่ศาลปกครองกลาง ยังไม่มีคำวินิจฉัยอะไรในเรื่องนี้ออกมา บริษัทประกันเหล่านั้นพร้อมจะดูแลประชาชนผู้เอาประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ เพราะถือว่าคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ยังมีผลตามกฎหมายอยู่ อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และเพื่อไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบประกันภัย