ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 67.25 สงขลา 67.00 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 67.45 สงขลา 67.20 น้ำยางข้น 60% (ก.พ.) กรุงเทพฯ 45.80 สงขลา 45.55 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 46.00 สงขลา 45.75

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 67.25 67.00 67.45 67.20
ชั้น 2 66.65 66.40 66.85 66.60
ชั้น 3 66.10 65.85 66.30 66.05
ชั้น 4 65.80 65.55 66.00 65.75
ชั้น 5 65.35 65.10 65.55 65.30
ยางแท่ง        
STR5L 66.50 66.25 66.70 66.45
STR20 59.00 58.75 59.20 58.95
น้ำยางข้น 60% 45.80 45.55 46.00 45.75
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565