“จุรินทร์”เตรียมเสนอของบกลาง 1,400 ล้านบาท ดูแลค่าครองชีพ

“จุรินทร์”เตรียมเสนอของบกลาง 1,400 ล้านบาท ดูแลค่าครองชีพ

“จุรินทร์ “ตรวจติดตามราคาสินค้า!ลั่น ต้องดูแลทุกฝ่าย"เกษตรกร-ผู้ประกอบการ-ผู้บริโภค”ให้อยู่ในความสมดุล หลังสินค้าพาเหรดปรับขึ้นถ้วนหน้า หนุน เร่ง คนละครึ่งเฟส 4 เร็วขึ้น ช่วยลดภาระประชาชน ชงครม.ของบกลาง1,400 ล้านบาท ทำโครงการพาณิชย์ลดราคา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้า ที่โลตัส รัตนาธิเบศร์ ว่า  ในวันที่ 18 ม.ค. ตนจะเสนอของบกลางต่อที่ประชุมครม. จำนวน 1,400 ล้านบาทเพื่อมาดูแลค่าครองชีพของประชาชนนั้น  โดยจะทำโครงการพาณิชย์ลดราคา! ลดค่าของชีพประชาชนเพิ่มทางเลือก เพื่อสร้างความสมดุลด้านราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในตลาดและการบริโภคภาคครัวเรือนในสถานการณ์นี้ ซึ่งจะเป็นโครงการระยะ 90 วัน หรือ 3 เดือน

ส่วนการเข้าไปกำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับราคาสูงขึ้นในขณะนี้นั้นทางกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่อยู่อย่างเต็มที่ แม้จะเป็นส่วนปลายทางของภาคการผลิตก็ตาม  แต่ตนได้ให้เป็นนโยบายและการดำเนินการใดให้ถือหลักทุกฝ่ายสามารถอยู่ได้ ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ให้เกิดความสมดุล ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย

โดยในเรื่องหมูแพงนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากปริมาณหมูในระบบขาดหายไป ในเบื้องต้นต้องเร่งแก้ไขให้มีปริมาณหมูเข้าสู่ระบบให้มากขึ้นเพื่อให้ราคาลดลง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการสั่งห้ามส่งออกหมู  ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณหมูได้ปีละประมาณ 1,000,000 ตัว และตรวจเช็คสต๊อกหมูทั้งระบบ เพื่อนำหมูออกมาจำหน่าย โดยจะมีการเพิ่มจุดขายหมูเนื้อแดงราคาถูกกิโลกรัมละ 150 บาท 667 จุดทั่วประเทศเพื่อชี้นำและแทรกแซงราคาในช่วงจำเป็น พร้อมทั้งรณรงค์ให้บริโภคโปรตีนทางเลือกอื่นด้วย

“จุรินทร์”เตรียมเสนอของบกลาง 1,400 ล้านบาท ดูแลค่าครองชีพ

นอกจากนี้จะเร่งส่งเสริมการเลี้ยงหมูป้อนเข้าระบบ โดยกรมปศุสัตว์ แจ้งว่า กำลังเร่งผลิตลูกหมูป้อนเข้าระบบสัปดาห์ละ 300,000 ตัวโดยประมาณ โดยรัฐบาลจัดให้มีโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่าน ธ.ก.ส.ให้ผู้เลี้ยงหมูรายย่อยสามารถกู้เงินและส่งเสริมการเลี้ยงหมูรายใหม่โดยเฉพาะรายย่อย มุ่งเน้นฟาร์มระบบมาตรฐานเพื่อป้องกันการติดโรค หากพบว่ามีการติดเชื้อปศุสัตว์จะต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหา แต่ต้องเร่งจ่ายเงินชดเชย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน

ส่วนราคาไข่นั้นทางสมาคมผู้เลี้ยงไข่ทั่วทั้งประเทศ คนกลาง ห้างสรรพสินค้าต่างๆ รวมผู้ส่งออกตกลงกันตรึงราคาหน้าฟาร์มฟองละไม่เกิน 2.90 บาท จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งจะมีผลให้การขายปลีกราคาปรับลดลงอยู่ที่ 3 บาทกว่าต่อฟอง ขึ้นอยู่กับขนาด และต้นทุนอื่นเช่น ค่าแผงบรรจุ เป็นต้น

“จุรินทร์”เตรียมเสนอของบกลาง 1,400 ล้านบาท ดูแลค่าครองชีพ

ด้านราคาไก่ ก็ได้มีการเจรจาเบื้องต้นและมีข้อสรุปแล้ว แม้ยังมีบางฝ่ายที่ยังติดขัด ตนได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเรียกประชุมอีกครั้ง วันที่ 17 ม.ค.65 นี้ ซึ่ง มาตรการที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมการไว้ คือ 1. ด้านปริมาณได้ รับการยืนยันจากเกษตรกรและผู้ผลิตรายต่างๆว่าจนถึงขณะนี้ไก่มีปริมาณอย่างเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค โดยชิ้นส่วนสำคัญ  3 ตัว คือ 1.ไก่สดทั้งตัว 2.น่องติดสะโพก และ 3.เนื้อหน้าอก ที่จะเป็นราคานำไปสู่ชิ้นส่วนอื่นๆ ให้กำหนดข้อตกลงร่วมกันว่าจะ ตรึงราคาแต่ละชิ้นส่วนที่ราคาเท่าไหร่ และ 2.แทรกแซงราคาชี้นำตลาดในราคาพิเศษ เพื่อป้องกันการดึงราคาสูงจนเกินไปเพื่อเป็นทางเลือก โดยจะจัดจุดจำหน่ายไก่ราคาถูก 3,050 จุดโดยต้องของบกลาง มาช่วยบริหารจัดการ และดูแลให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม

 

ทั้งนี้จุดจำหน่ายไก่ราคาถูกที่เตรียมการไว้จะมีในส่วนของห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมันโดยเฉพาะปั๊มพีทีทั่วประเทศ 1,500 ปั๊ม ร้านสะดวกซื้อ ห้างท้องถิ่น รวมทั้งตลาดสด รถโมบายและลานสาธารณะชุมชนรวมทั่วประเทศ 3,050 จุด สำหรับสินค้าอื่นที่จำเป็นต่อการบริโภค เช่น เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูป อธิบดีกรมการค้าภายในยืนยันว่ายังไม่มีการอนุญาตให้สินค้ารายการใดขึ้นราคา ใครฉวยโอกาสขึ้นราคาต้องดำเนินคดีต่อไปตามมาตรา 29 จำคุกไม่เกิน 7 ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ให้ดำเนินการโดยเคร่งครัด

“ผมสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งโครงการคนละครึ่งมาดำเนินการเร็วขึ้น เพราะชาวบ้านตอนนี้ต้องยอมรับว่าเดือดร้อนมาก คนละครึ่งจะเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน”นายจุรินทร์ กล่าว