SCB 10X  ลงทุนเพิ่มใน "Sygnum" ธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัล

SCB 10X  ลงทุนเพิ่มใน "Sygnum" ธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัล

SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนรอบ Series B ใน "Sygnum" ธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจรแห่งแรกของโลก ที่มุ่งขยายการบริการสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรองรับการเติบโตของ Web 3.0 ให้แก่ลูกค้าสถาบัน

นางมุขยา พานิช Chief Venture and Investment Officer บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) กล่าวว่า "SCB 10X มุ่งเน้นลงทุนด้าน Disruptive Technology ในบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพทั่วโลก เราให้ความสนใจอยากมากกับเทคโนโลยีการเงินแห่งโลกอนาคต เช่น Blockchain, Digital Asset และ DeFi 

ทั้งนี้เนื่องจากเราเล็งเห็นว่าเทรนด์เหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคต โดยเฉพาะ DeFi ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีที่ผ่านมา ซึ่งการระดมทุนรอบนี้ของ Sygnum จะมุ่งขยายการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ Web 3.0

เช่น การให้บริการการลงทุนและ Staking ในเหรียญ DeFi กับนักลงทุนสถาบัน เราจึงร่วมสนับสนุนและเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนต่อเนื่องในการระดมทุนรอบ Series B ของ "Sygnum" ธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของโลก ผู้นำด้านการให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจร พร้อมขยายขอบเขตการให้บริการไปทั่วโลก

นายมาเทียส อิมบาค์ก (Mathias Imbach) ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Group CEO  ของ Sygnum กล่าวว่า "การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เมื่อนักลงทุนมีความต้องการในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์

 

การให้บริการด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานตามกฎหมายอย่าง Sygnum จึงมีความจำเป็น เพื่อมาช่วยดูแลการลงทุนให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของนักลงทุนโดยการระดมทุนในครั้งนี้ของ Sygnum

 นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก และมีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมั่นใจและเชื่อถือได้"