PLANB - ฟื้นตัวแบบ V-shape ไม่ใช่ U (13 ม.ค. 65)

PLANB - ฟื้นตัวแบบ V-shape ไม่ใช่ U (13 ม.ค. 65)

เราปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ซื้อ จาก ถือ ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 10 บาท จาก 7.2 บาท จากการปรับคาดการณ์กำไรขึ้น อัตราการใช้สื่อที่ดีใน 4Q21 (เพิ่มจาก 36% ในต.ค. เป็นมากกว่า 60% ใน ธ.ค.) ทำให้เราเชื่อว่ากำไร PLANB จะฟื้นตัวแบบ V-shaped ไม่ใช่แบบค่อยเป็นค่อยไป

เราจึงปรับคาดการณ์ปี 2021 ขึ้นเป็นกำไรจากขาดทุนและปรับคาดการณ์ปี 2022 ขึ้น 44% เป็นกำไรสูงสุดใหม่ของบริษัทที่ 893ลบ. หรือสูงกว่าระดับในปี 2019 อยู่ 20% แม้กำไรจะสูงกว่าระดับปี 2019 แต่ PE ปี 2022 ยังต่ำกว่าระดับปี 2019 อยู่ 19%

 

อัตราการใช้สื่อเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในธ.ค.

จากการสนทนากับบริษัทล่าสุด อัตราการใช้สื่อ (UR) ในธ.ค. 2021 มีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งต่อเนื่องจากพ.ย.  โดยภาพ UR ใน 4Q21 ช่วงต้นอยู่ในระดับต่ำที่ 36% ในต.ค. เพิ่มจากเฉลี่ย 3Q21 ที่ 34% การฟื้นตัวแบบ V-shaped เกิดขึ้นในพ.ย. UR เพิ่มเป็น 50% และหาก UR ในธ.ค. 2021 เพิ่มเกิน 60% จะสะท้อนว่าบริษัทสามารถรายงานกำไรได้ประมาณ 100ลบ. ใน 4Q21 ใกล้ระดับใน 4Q20 ดีกว่าคาดการณ์ก่อนหน้านี้ของเราที่คาดว่าบริษัทจะเท่าทุนอยู่มาก      

 

 

 

ปรับคาดการณ์กำไรปปี 2021-22 ขึ้นเพื่อสะท้อนการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

แม้เราจะมีมุมมองเชิงบวกต่อสื่อ OOH และ PLANB แต่การฟื้นตัวของกำไรในพ.ย.และธ.ค. 2021 ทำให้เราเชื่อว่า PLANB จะฟื้นตัวแบบ V-shaped มากกว่าแบบค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้นเราปรับคาดการณ์กำไรปี 2021, 2022 และ 2023 เพื่อสะท้อนมุมมองที่ดีขึ้นต่อการฟื้นตัวของ UR recovery เราปรับคาดการณ์ปี 2021 จากขาดทุน 122ลบ. เป็น 1ลบ. และปรับคาดการณ์กำไรปี 2022 ขึ้น 44% (สมมติฐานใน figure 1) หลังการปรับคาดการณ์กำไร เราคาดว่า PLANB จะมีกำไรระดับสูงสุดใหม่ของบริษัทในปี 2022 ที่ 893ลบ. สูงกว่าระดับก่อนโควิดในปี 2019 20% ปัจจัยความต่างสำคัญในปี 2022 และ 2019 มาจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงขึ้นในปี 2022 (สูงกว่าปี 2019 58%) โดยเรายังไม่รวมกำไรส่วนเพิ่มที่จะเกิดจากดีล

 

ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ซื้อ จาก ถือ ราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 10 บาท จาก 7.2 บาท

เราปรับคำแนะนำ PLANB ขึ้นจากการปรับคาดการณ์กำไร ตอนนี้เราไม่เพียงแต่มองว่า PLANB เป็นหุ้นท่ำกำไรฟื้นตัวแต่ยังฟื้นได้แบบ V-shaped สู่ระดับสูงสุดใหม่ในปี 2022 แม้ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นในสองเดือนที่ผ่านมา แต่ราคาหุ้น PLANB ยังถูกซื้อขายที่ระดับ 38x 2022PE ต่ำกว่าปี 2019 อยู่ 19% แม้ปีกำไร 2022 จะสูงสุดใหม่