KBANK เฮ ‘Kubix’ ได้รับใบอนุญาต ICO Portal จาก ก.ล.ต. แบงก์แรกของไทย!

KBANK เฮ ‘Kubix’ ได้รับใบอนุญาต ICO Portal จาก ก.ล.ต. แบงก์แรกของไทย!

กระทิง เรืองโรจน์ KBTG บริษัทในเครือ กสิกรไทย เผยล่าสุด ‘Kubix’บริษัทในเครือกสิกร ได้รับไลเซ่นส์ จากก.ล.ต.ในการเป็นผู้ให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ICO Partal

    ล่าสุด นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) และประธานกรรมการ บริษัท คิวบิกซ์ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix) เปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวว่า ล่าสุด Kubix  ได้รับใบอนุญาต หรือไลเซ่นส์ 

       จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว ให้เป็น ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)

   ซึ่งถือเป็นธนาคารแรกของไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ในการทำ ICO Portal  ทั้งดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อนักลงทุนในตลาดแรก 

     รวมทั้งคัดกรองผู้จะเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล

     โดยก่อนหน้านี้ KBTG ได้จัดตั้งบริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix Digital Asset Co., Ltd.) หรือ Kubix ขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท

       โดยธนาคารกสิกรไทยถึอหุ้นในสัดส่วน 100% ผ่านบริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัดที่เป็นบริษัทในเครือ KBTG เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อนักลงทุนในตลาดแรก (ICO Portal)