อุตสาหกรรม ’หมู’ สะเทือนไทยพบโรค ’ASF’

กรมปศุสัตว์รับแล้ว​ พบเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในหมูไทย​ ด้านนักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ อัดกรมปศุสัตว์ไม่มีธรรมาภิบาล​ อนาคตผู้เลี้ยงรายใหญ่ผูกขาดทั้งระบบ รายย่อยไปไม่รอด​ ร่วมพูดคุย รศ.สมพร อิศวิลานนท์​ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ

กรมปศุสัตว์รับแล้ว​ พบเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกา(ASF) ในหมูไทย​ ด้านนักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ อัดกรมปศุสัตว์ไม่มีธรรมาภิบาล อนาคตผู้เลี้ยงรายใหญ่ผูกขาดทั้งระบบ รายย่อยไปไม่รอด​ ร่วมพูดคุยกับ​ รศ.สมพร อิศวิลานนท์​ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์