“จุรินทร์”เตรียมของบกลางแก้ปัญหาหมูแพง

“จุรินทร์”เตรียมของบกลางแก้ปัญหาหมูแพง

“จุรินทร์”เบรกขึ้นราคาไข่ไก่ และเนื้อไก่ หากจะขึ้นต้องได้รับไฟเขียวจากพาณิชย์ เตรียมของบกลางแก้ปัญหาหมูแพง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่ไข่ไก่และเนื้อไก่ปรับราคาขึ้น ว่า กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่อนุญาตให้มีการขึ้นราคาสินค้าดังกล่าว ซึ่งอาจมีการฉกฉวยขึ้นราคา ก็จะมีการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค แต่หากมีความจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าในรายการใด ก็สามารถ ทำเรื่องมายังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิสูจน์เป็นรายกรณีไปว่ามีความจำเป็น เพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรรายย่อย จากการกดราคาทางนโยบาย และเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าขาดตลาดอีก
         

“ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าภายใน ไปติดตามราคาเนื้อไก่และไข่ไก่ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากกรณีที่เนื้อหมูได้ขึ้นราคาไปแล้ว ขณะเดียวกัน ก็ยังจะต้องช่วยเหลือดูแลเกษตรกรรายย่อยด้วย โดยจะต้องสมดุลกันระหว่างผู้บริโภค และเกษตรกรรายย่อย”

ส่วนการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหลังจากเนื้อหมูขึ้นราคาไปแล้วนั้น ขณะนี้มีโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ที่กำหนดราคาหมูเนื้อแดงไว้คงที่ในกิโลกรัม (กก.) ละ 150 บาท กว่า 600 จุด และได้เตรียมเสนอของบกลาง เพื่อเร่งมาชดเชยราคาในโครงการที่ตรึงไว้ 150 บาทต่อกิโลกรัม และอุดหนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย เพื่อให้มีกำลังใจในการเลี้ยงหมูต่อไป และไม่ให้เกิดภาวะหมูขาดแคลนในอนาคต โดยในวันที่ 11 ม.ค.2565 จะชี้แจงด้วยวาจาให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบก่อนในเบื้องต้น

สำหรับการพิจารณานำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศนั้น จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะจะต้องระมัดระวังโรคติดต่อที่มากับหมู และสุขอนามัย รวมถึงมาตรการทางการค้าอื่นๆ ประกอบด้วย

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์