กนง.ประกาศลดการประชุม เหลือ6 ครั้งต่อปี หวังลดปัจจัยผันผวนระยะสั้น

กนง.ประกาศลดการประชุม เหลือ6 ครั้งต่อปี หวังลดปัจจัยผันผวนระยะสั้น

กนง.มีมติลดวาระการประชุมของคณะกรรมการกนง.เหลือ 6 ครั้งต่อปี จาก 8 คลัง เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามาไม่ได้ถี่มากนัก อีกทั้งยังทำให้คณะกรรมการมองข้ามปัจจัยผันผวนระยะสั้นได้ และมีเวลาทบทวนเศรษฐกิจเชิงลึกได้ราบรื่นมากขึ้น

กนง.ประกาศลดการประชุม เหลือ6 ครั้งต่อปี หวังลดปัจจัยผันผวนระยะสั้น         นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกนง. มีมติ ปรับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน มาเป็น 6 ครั้งต่อปี จากเดิม 8 ครั้งต่อปี     เนื่องจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เข้ามาไม่ได้ถี่หรือเคลื่อนไหวเร็วมาก ดังนั้นมองว่าการมีข้อมูลช่วงสั้นๆไม่สามารถมีนัยสำคัญต่อการประมาณการณ์เศรษฐกิจมากนัก 
      ในทางกลับกัน การมีเวลาเพิ่มขึ้น ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ จะทำให้คณะกรรมการสามารถมองข้ามความผันผวน จากข้อมูลรยะสั้นได้ และมีเวลามากขึ้นในการประชุม และสามารถทุ่มเทกับการวิเคราะห์เชิงลึกทางเศรษฐกิจ เพื่อสนรับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินได้มากขึ้น  อีกทั้งการประชุมบ่อยครั้งยังสร้างภาระให้ภาคการเงินต้องคาดเดาของตลาด

      ซึ่งการลดการประชุมของคณะกรรมการกนง.ครั้งนี้ เชื่อว่าจะไม่ลดทอนประสิทธิภาพของการประชุมลง เพราะหากมีเหตุจำเป็น ปัจจัยเร่งด่วน คณะกรรมการสามารถนัดประชุมวาระพิเศษได้ ดังนั้นจึงมองว่าการประชุม 6 ครั้งต่อปี เป็นระดับที่เพียงพอในการทำนโยบายการเงินและให้ความยืดหยุ่นได้
     “เหตุผลของการปรับลดการประชุมกนง. จะทำให้กนง.สามารถมองข้ามปัจจัยระยะสั้น ความผันผวนระยะสั้นไปได้ และมีเวลาเยอะขึ้นในการทบทวนเศรษฐกิจเชิงลึก ขณะที่ตลาดเงินก็จมีความชัดเจนมากขึ้น ในการคาดการณ์ต่างๆ ทำให้การดำเนินนโยบายการเงินเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น” 

กนง.ประกาศลดการประชุม เหลือ6 ครั้งต่อปี หวังลดปัจจัยผันผวนระยะสั้น       ทั้งนี้หากดูการลดการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินดังกล่าว ถือว่าสอดคล้องกับหลายประเทศ ที่ลดการประชุมลงเช่นกัน เช่น สหภาพยุโรปจาก 12 ครั้ง เหลือ 8 ครั้ง สหราชอาณาจักร จาก 12 ครั้ง เหลือ 8 ครั้ง และญี่ปุ่น จาก 14 ครั้ง เหลือ 8 ครั้ง 
     และมีอีกหลายธนาคารที่ประชุมน้อยกว่า 8 ครั้งต่อปี เช่น นิวซีแลนด์ ลดจาก 8 ครั้ง เหลือ 7 ครั้ง มาเลเซีย จาก 8 ครั้ง เหลือ 6 ครั้ง และ สวีเดน จาก 6 ครั้ง เหลือ 5 ครั้ง นอกจากนี้ บางประเทศประชุมน้อยกว่านั้น เช่น สิงคโปร์ประชุม 2 ครั้ง ไตรหวันและสวิตเซอร์แลนด์ 4 ครั้ง