สมาคมอสังหาฯปัดฝุ่นศูนย์พักคอย200เตียงรับโอมิครอน

สมาคมอสังหาฯปัดฝุ่นศูนย์พักคอย200เตียงรับโอมิครอน

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ปัดฝุ่น“ศูนย์พักคอย เขตราษฎร์บูรณะ”จำนวน 200 เตียงรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด สายพันธุ์โอมิครอน

จากแนวโน้มของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้เตรียมความพร้อมสถานที่ในการคัดแยกผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โดยทำการ (Big Cleaning) พื้นที่ศูนย์พักคอยเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ไทย “ศูนย์พักคอย เขตราษฎร์บูรณะ”  ซึ่งทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับโรงพยาลประชาชาพัฒน์ และได้รับเอื้อเฟื้อสถานในการจัดทำศูนย์พักคอยดังกล่าวโดย บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ เพื่อเตรียมรองรับผู้ติดเชื้อโควิดจำนวน 200 เตียง
 

โดยก่อนหน้านี้ในเดือนส.ค.ปี2564 ที่ผ่านมาทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ผนึกกำลังกับเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ไทย และสำนักงานเขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานครจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยเขตราษฏร์บูรณะ (Community Isolation Center)” โดยได้รับความเอื้อเฟื้อด้านสถานที่จาก บมจ. ศรีไทยชุป เปอร์แวร์ ร่วมสนับสนุนโดย โรงพยาบาลประชาพัฒน์, มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์, ย่านนวัตกรรม การแพทย์ โยธี(YMID), มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, บมจ.เมืองไทยประกันภัย และมูลนิธิมาดามแป้ง ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ให้เข้าถึงการรักษากว่า 200 เตียง เพื่อจะลดวงจรการระบาดลง