ผู้เลี้ยงแจง ‘หมูแพง’ กระทบปากท้องประชาชน

ผู้เลี้ยงหมู ชี้ต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น 30% ทำราคาหมูหน้าเขียงทะลุ 200 บาท ทำให้ราคาเนื้อหมูแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 95-96 บาท

นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สุรชัย สุทธิธรรม ระบุ ราคาเนื้อหมูแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 95-96 บาท และยังมีโอกาสขยับขึ้นไปเกินกิโลกรัมละ 100 บาท โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ที่มีราคาสูงกว่าภาคกลางและกรุงเทพฯ ส่งผลให้ราคาหมูหน้าเขียงเพิ่มเป็น กิโลกรัมละ 200 บาท 

ทั้งนี้ สาเหตุของการปรับขึ้นราคา มาจากปริมาณหมูเป็นในตลาดลดลง ประกอบกับต้นทุนการเลี้ยงหมูเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากราคาอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น 30% เช่น กากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 16 บาท เป็น 21.50 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากกิโลกรัมละ 6.50 บาท เป็น 10.50 บาท และยังมีค่าใช้จ่ายดูแลป้องกันโรคติดต่ออีกตัวละ 500 บาท

“ราคาที่จำหน่าย เป็นราคาที่ผู้เลี้ยงพอจะคุ้มทุนบ้าง แต่ไม่ได้มีกำไรเหลือเยอะ เพราะต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้นทั้งหมด ที่สำคัญผู้เลี้ยงขาดทุนมานานแล้ว”

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์