ไอคอนสยามเตรียมพร้อมค่ำคืนเคาท์ดาวน์จัดจุดตรวจ ATKยกระดับความปลอดภัย

ไอคอนสยามเตรียมพร้อมค่ำคืนเคาท์ดาวน์จัดจุดตรวจ ATKยกระดับความปลอดภัย

ไอคอนสยาม เตรียมพร้อมค่ำคืนเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "Amazing Thailand Countdown 2022" จัดจุดตรวจ ATK ให้ประชาชน ยกระดับความปลอดภัยสูงสุด

"ไอคอนสยาม" เตรียมความพร้อมจัดงาน "Amazing Thailand Countdown 2022" ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting และเป็นไปตามมาตรการการจัดงานตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนดอย่างเคร่งครัด

โดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ มาคอยเฝ้าระวังสังเกตการณ์ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับชมงาน พร้อมตั้งจุดตรวจ ATK เว้นระยะห่างอย่างเข้มงวด รวมถึงตั้งจุดวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ให้ประชาชน

ไอคอนสยามเตรียมพร้อมค่ำคืนเคาท์ดาวน์จัดจุดตรวจ ATKยกระดับความปลอดภัย ไอคอนสยามเตรียมพร้อมค่ำคืนเคาท์ดาวน์จัดจุดตรวจ ATKยกระดับความปลอดภัย ไอคอนสยามเตรียมพร้อมค่ำคืนเคาท์ดาวน์จัดจุดตรวจ ATKยกระดับความปลอดภัย

ทั้งนี้ การตรวจวัด ATK ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ทางไอคอนสยามได้จัดแผนความปลอดภัยอย่างรัดกุม โดยการส่งข้อความแจ้งเวลาตรวจ ATK ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนและทยอยเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่อย่างจำนวนจำกัด ตามมาตรการภาครัฐ พร้อมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเข้าร่วมงานให้กับประชาชน