บอร์ด MAKRO ไฟเขียว "ธานินทร์ บูรณมานิต" นั่งแท่นซีอีโอ

บอร์ด MAKRO ไฟเขียว "ธานินทร์ บูรณมานิต" นั่งแท่นซีอีโอ

"สยามแม็คโคร" เผยที่ประชุมบอร์ด แต่งตั้ง "ธานินทร์ บูรณมานิต" นั่งตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า  บริษัทฯ  ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธานินทร์ บูรณมานิต ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

บอร์ด MAKRO ไฟเขียว "ธานินทร์ บูรณมานิต" นั่งแท่นซีอีโอ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน   นายธานินทร์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่  โดยรับเข้ารับตำแหน่งที่ซีพีออล์ ตั้งแต่เดือน  เม.ย. 2563