สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 27-29 ธันวาคม 2564

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 27-29 ธันวาคม 2564

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ถั่วเหลือง ปลาป่น ข้าวและไข่ไก่มีราคาทรงตัว สุกร ไก่เนื้อราคายืนแข็ง ข้าวโพดราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาลดลง

           สัปดาห์นี้ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ลดลงจากหาบละ 636 บาท เป็นหาบละ 630 บาท เนื่องจากยังคงมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง

           ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 604.75 เซนต์/บุชเชล สภาพอากาศในประเทศแถบอเมริกาใต้ ทั้งประเทศบราซิลและอาร์เจนตินามีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ย และมีปริมาณน้ำฝนพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูกหลักน้อยกว่าปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาความแห้งแล้งในดิน ที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดและปริมาณอุปทานในฤดูกาล 2564/65 ได้ จึงส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้นเล็กน้อย

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

          กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 19.50 บาท การเพาะปลูกที่บราซิลสัปดาห์ที่ผ่านมา มีปัญหาแห้งแล้งบางพื้นที่ แต่ภาพรวมไม่ได้กระทบมากนัก ทำให้คาดการณ์ผลผลิตยังสูงทรงตัว ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมามีไม่มากนัก เนื่องจากเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวทำให้ราคายังสูงในระดับทรงตัว

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,359.5 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 409.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน ทั้งนี้ตลาดเฝ้าติดตามรายงานตัวเลขอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรของโลกที่จะประกาศวันที่ 12 มกราคมนี้

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว
 

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

          การจับปลาสำหรับฤดูกาลใหม่ของประเทศเปรูสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ โดยปริมาณจับได้จริงถึงปัจจุบันเกิน 85% ของโควต้าไปแล้ว ราคาซื้อหน้าท่าเรือยังสูงทรงตัว โดยสต็อกหน้าท่าเรือยังคงปรับลดลง

         โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 36.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34.20 บาท

          ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 33.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 32.20 บาท

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว 

 

ข้าว : ราคาทรงตัว

         การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ตันละ 412 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 368 ดอลลาร์สหรัฐฯ

         ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,250 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,100 บาท

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว 

 

 

สุกร : ราคายืนแข็ง

         การบริโภคยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง ขณะที่จำนวนสุกรออกสู่ตลาดลดลง และต้นทุนการผลิตทั้งประเทศปรับเพิ่มขึ้นสูงขึ้น ส่งผลให้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 27 ธันวาคม อยู่ที่กิโลกรัมละ 96-100 บาท 

        ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,200 บาท (บวก/ลบ 94) 

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

 

ไก่เนื้อ : ราคายืนแข็ง
 

        การบริโภคเนื้อไก่ยังคงคึกคัก เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาแนะนำไก่เนื้อหน้าฟาร์มที่กิโลกรัมละ 39 บาท โดยมีผลเมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา

        ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 14.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท 

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

         การบริโภคไข่ไก่สมดุลกับปริมาณผลผลิต ส่งผลให้สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 2.80 บาท 

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

---------------------------------------

ที่มา :  สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
          โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
          E-mail : [email protected]