โรงรับจำนำ กทม.ลด ‘ดอกเบี้ย’ นาน 3 เดือน

โรงรับจำนำ กทม.ได้มีปรับอัตราดอกเบี้ยรับจํานําเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยกำหนดเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 สตางค์ต่อเดือน

ประธานคณะกรรมการบริหารสํานักงานสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร บรรลือ สุกใส ระบุ ได้มีปรับอัตราดอกเบี้ยรับจํานําเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยกำหนดเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 สตางค์ต่อเดือน ส่วนเงินต้น 5,001 - 1 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 99 สตางค์ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์