"โบรกเกอร์ - ต่างชาติ" พร้อมใจซื้อหุ้น 5.87 พันล้านบาท

"โบรกเกอร์ - ต่างชาติ" พร้อมใจซื้อหุ้น 5.87 พันล้านบาท

"โบรกเกอร์-ต่างชาติ" ซื้อหุ้นรวมกันกว่า 5.87 พันล้านบาท ขณะที่เดือนธ.ค. ต่างชาติมียอดซื้อสุทธิสูงสุด 1.35 หมื่นล้านบาท ตั้งแต่ต้นปียังเป็นขายสุทธิสะสม 5.82 หมื่นล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนวันที่ 28 ธ.ค.2564 พบว่า สถาบันในประเทศ (กองทุน) มียอดขายสุทธิ 1,396.12 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ซื้อสุทธิ 303.09 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 4,489.11  ล้านบาท และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (รายย่อย) ขายสุทธิ 3,396.08  ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 28 ธ.ค.64 กองทุนขายสุทธิ 8,003.64 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 3,578.39 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 13,528.45 ล้านบาท และรายย่อยขายสุทธิ 9,103.20 ล้านบาท

โดยส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 ม.ค. - 28ธ.ค. กองทุน ขายสุทธิ 76,709.69ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 14,859.94 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 58,272.27ล้านบาท และรายย่อย ซื้อสุทธิ 120,122.03 ล้านบาท

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์