พาณิชย์คุม ‘ปิดป้าย’ ราคากระเช้าของขวัญ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าให้มีการปิดป้ายแสดงราคากระเช้าของขวัญ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน

​รองอธิบดีกรมการค้าภายใน อาวุธ วงศ์สวัสดิ์ ระบุ กรมฯได้ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าให้มีการปิดป้ายแสดงราคากระเช้าของขวัญ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนที่มีการซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่