’น้ำตาลจาก’ สร้างรายได้ชุมชนตรัง ต่อยอดผลิตภัณฑ์

ลงพื้นที่​ จ.ตรัง ดูน้ำตาลจากภูมิปัญญาชาวบ้านนับ 100 ปี ของชาวบ้านลุ่มแม่น้ำตรัง ต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด สร้างงาน สร้างรายในพื้นที่

ลงพื้นที่​ จ.ตรัง ดูน้ำตาลจากภูมิปัญญาชาวบ้านนับ 100 ปี ของชาวบ้านลุ่มแม่น้ำตรัง  ต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด สร้างงาน สร้างรายในพื้นที่