กฟผ.มอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าแก่วินรับจ้างในพื้นที่บางกรวย 51 คัน

กฟผ.มอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าแก่วินรับจ้างในพื้นที่บางกรวย 51 คัน

กฟผ. ส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่บางกรวยรวม 51 คัน พร้อมติดตั้งสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ 3 แห่ง พัฒนาแอปพลิเคชัน “ENGY Rider” หนุนขนส่งสาธารณะสีเขียว ตอบโจทย์ Carbon Neutrality เล็งขยายอีก 50 คันในปี2565

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า การเดินหน้านำร่องรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะในพื้นที่อำเภอบางกรวยเป็นหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบาย EGAT Carbon Neutrality ลดปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 จากภาคการขนส่ง รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกฟผ.ได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ENGY ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ภายใต้แบรนด์ กฟผ.และได้รับการจดทะเบียนสาธารณะอย่างถูกต้องจำนวน 51 คัน ให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะเพื่อทดลองให้บริการประชาชนเป็นระยะเวลา 1 ปี และจะเพิ่มอีก 50 คันในปี2565

กฟผ.มอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าแก่วินรับจ้างในพื้นที่บางกรวย 51 คัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กฟผ.จะศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ขับขี่ ผลกระทบด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อขยายผลสู่รถรับจ้างสาธารณะทั่วประเทศ สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ENGY ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 3 กิโลวัตต์ วิ่งได้ระยะทาง 100 กิโลเมตร ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ทำความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รับน้ำหนักได้มากกว่า 150 กิโลกรัม มีการติดตั้งระบบ GPS Tracking เพื่อติดตามตำแหน่งของรถ และระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบตัดคันเร่งเมื่อนำขาตั้งลง ทำให้ผู้ขับขี่และผู้รับบริการเกิดความรู้สึกมั่นใจ

นอกจากนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการติดตั้งสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swapping Station) จำนวน 3 แห่ง ซึ่งจะบรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิด NMC (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide) เพื่อรองรับการใช้งานที่ต่อเนื่อง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ศูนย์บริการ ENGY Bike Service Point (ใกล้วัดสำโรง) และชุมชนวัดชลอ รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชัน “ENGY Rider” เพื่ออำนวยความสะดวกการใช้งาน ซึ่งผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ในสถานีสับเปลี่ยน ระยะทางที่ขับขี่ การมีส่วนร่วมลดคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนผู้ใช้บริการก็สามารถดูข้อมูลผู้ขับขี่หรือเรียกใช้บริการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ดาวน์โหลดได้ในช่วงเดือนมกราคม 2565

กฟผ.มอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าแก่วินรับจ้างในพื้นที่บางกรวย 51 คัน นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอบางกรวย กล่าวว่า โครงการนำร่องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะในพื้นที่อำเภอบางกรวยซึ่งดำเนินการโดย กฟผ. ถือเป็นการนำร่องแห่งแรกใน จ.นนทบุรี เพื่อขับเคลื่อนบางกรวยสู่ชุมชนสีเขียว (Bangkruai Green Community) ด้านการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยไร้มลพิษ และสนองนโยบายภาครัฐในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนเก็บข้อมูลผลศึกษาการใช้งานมิติต่างๆ เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต 

ทั้งนี้ ทางอำเภอบางกรวยได้คัดเลือกผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะเพื่อเข้าร่วมโครงการนำร่องรวมทั้งสิ้น 51 คน จากวินจักรยานยนต์รับจ้าง 9 จุดจอด คือ จุดท่าเรือพระรามเจ็ด จุดหน้า กฟผ.จุดตลาดหลัง กฟผ. จุดคอนโดสมชาย จุดตลาดนัดสมชาย จุดวัดจันทร์ จุดวัดชลอ จุดวัดสำโรง และจุดหน้าธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะให้ดีขึ้นจากรายจ่ายครัวเรือนที่ลดลงด้วย