เปิดรายได้ “หมีพ่นไฟ” Vs "เสือพ่นไฟ" พร้อมเผยชัดๆ จุดไหนที่เหมือนกัน?

เปิดรายได้ “หมีพ่นไฟ” Vs "เสือพ่นไฟ" พร้อมเผยชัดๆ จุดไหนที่เหมือนกัน?

จากที่ศาลตัดสินให้ “หมีพ่นไฟ” ชดใช้ “เสือพ่นไฟ” 10 ล้านบาท กรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า ชวนไปดูว่า จุดไหนบ้างที่เหมือนกัน พร้อมเปิดเผยรายได้ของทั้งสองธุรกิจที่นี่!

จากกรณีที่ชานมไข่มุกแบรนด์ “เสือพ่นไฟ” ฟ้อง “หมีพ่นไฟ” เรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้า ล่าสุดศาลทรัพย์สินทางปัญญาสั่งให้ “หมีพ่นไฟ” ชดใช้เงินเป็นจำนวน 10 ล้านบาทแล้ว ซึ่งคดีนี้ถือเป็นคดีที่มีการชดใช้เงินค่าเสียหายเรื่องเครื่องหมายการค้าสูงที่สุดนับตั้งแต่ที่มีคดีความลักษณะนี้ในประเทศไทย

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนดู รายได้ของ 2 ธุรกิจชานม "เสือพ่นไฟ" และ "หมีพ่นไฟ" พร้อมเผยจุดไหนที่เหมือนกันบ้าง? 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

เปิดที่มา 'ชาไข่มุก' ร่วมฉลอง ‘วันชานมไข่มุกแห่งชาติ’ 30 เมษายน 

"เสือพ่นไฟ" ชนะคดี "หมีพ่นไฟ" ศาลสั่งคู่ความชดใช้เงิน 10 ล้านบาท 

TP TEA" ต้นตำรับชานมไข่มุก ฉลองครบรอบ 1 ปี พร้อมเปิดตัว 4 เมนูสุดพิเศษ 

  • จุดไหนที่เหมือนกัน จากที่ “เสือพ่นไฟ” ฟ้อง “หมีพ่นไฟ?

จากคดีของสองคู่กรณีธุรกิจชานมหัวสัตว์ทั้งสอง ศาลได้สั่งห้ามชานม “หมีพ่นไฟ” ไม่ให้ละเมิดสิทธิ์ “เครื่องหมายการค้าและบริการที่คล้ายกัน” เพราะทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย 

โดยศาลให้เหตุผลว่า “ชื่อร้าน เครื่องหมายการค้า สินค้า วิธีบริการเสิร์ฟเครื่องดื่มผ่านปาก กิจการ ลักษณะการตกแต่งร้าน รวมถึงการใช้ประติมากรรมหัวหมี” ขายชานมไข่มุกที่ชื่อว่า “หมีพ่นไฟ” (The Fire Bear) สิ่งเหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับธุรกิจของโจทก์ อาจทำให้คนเข้าใจผิดว่าร้านนี้มีเจ้าของที่เหมือนกัน ถือเป็นการลวงให้ว่าสินค้าและการค้าของจำเลยอาจเกี่ยวข้องกับโจทก์ 

ศาลจึงพิพากษาว่า การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิด มีความผิด เพราะลวงขาย ต้องชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 10 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับตั้งแต่วันที่ฟ้อง จนกว่าจำเลยจะยุติการกระทำนี้ และคดีนี้ถือเป็นคดีที่ต้องมีการจ่ายค่าเสียหายเรื่องเครื่องหมายการค้า ราคาสูงที่สุดในของประเทศไทย

  • เปิดรายได้ บริษัทชานมเสือพ่นไฟ

ชานมเสือพ่นไฟ” (Fire Tiger) เป็นหนึ่งในกิจการที่อยู่ภายใต้ บริษัท รวยสบายสบาย จำกัด เป็นนิติบุคคลประเภท “บริษัทจำกัด” มีคณะกรรมการผู้ดูแล 2 คน คือ นันทนัช เอื้อศิริทรัพย์ และชุติมา เปรื่องเมธางกูร  

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และระบุวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการขาย อาหาร ขนม และเครื่องดื่มทุกประเภท

เมื่อตรวจสอบข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงินของ บริษัท รวยสบายสบาย จำกัด เจ้าของตราสินค้า ชานม “เสือพ่นไฟ” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า

ปี 2562 มีรายได้รวม 75.83 ล้านบาท กำไร 3.85 ล้านบาท

ปี 2563 มีรายได้รวม 91.08 ล้านบาท กำไร 3.90 ล้านบาท

  • เปิดรายได้บริษัทชานมหมีพ่นไฟ

สำหรับ ชานมหมีพ่นไฟ” (The Fire Bear) เท่าที่ตรวจสอบพบว่า มีการจดทะเบียนกิจการ 2 บริษัทด้วยกัน คือ หจก.หมีพ่นไฟ และ บริษัท หมีพ่นไฟ 999 จำกัด

โดย บจ.หมีพ่นไฟ 999 พบว่าก่อตั้งเมื่อ 8 มกราคม 2564 โดยระบุวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายปลีกและส่ง นำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภค พร้อมระบุชื่อกรรมการรายเดียว คือ นายนิพนธ์ สุริยล้ำเลิศ และเนื่องจากเป็นกิจการที่เพิ่งก่อตั้งในปี 2564 จึงยังไม่มีการแสดงรายได้ กำไร-ขาดทุน

ขณะที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมีพ่นไฟ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” มีหุ้นส่วน 2 คน ได้แก่ นิพนธ์ สุริยล้ำเลิศ ซึ่งลงทุนด้วยเงินจำนวน 450,000 บาท และนิทัสน์ สุริยล้ำเลิศ ลงทุนด้วยเงินจำนวน 50,000 บาท ทั้งหมดลงทุนร่วมลงทุนกันเป็นจำนวน 500,000 บาท

หจก.หมีพ่นไฟ จดทะเบียนการค้า เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ด้วยทุนจำนวน 500,000 บาท ตั้งอยู่ที่ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยตอนจดทะเบียนระบุวัตถุประสงค์ คือ ประกอบกิจการสินค้าอุปโภค-บริโภค และวัตถุประสงค์จากงบการเงินปีล่าสุด (2564) ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อ คอมมิชชั่นและขายสินค้า

ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงินของ หจก.หมีพ่นไฟ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า

ปี 2561 มีรายได้รวม 11,413 บาท ขาดทุนสุทธิ 294,412.7 บาท

ปี 2562 มีรายได้รวม 10,797 บาท กำไรสุทธิ 5,219.54 บาท

ปี 2563 มีรายได้รวม 7.3 ล้านบาท กำไรสุทธิ 281,546.34 บาท

ปี 2564 มีรายได้รวม 14.64 ล้านบาท กำไรสุทธิ 242,494.94 บาท

--------------------------

อ้างอิง: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า