ผู้ว่าฯแบบไหน ’โดนใจ’ คนกรุงเทพมหานคร

พาไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพ มีความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯกรุงเทพอย่างไร อยากได้ผู้ว่าฯแบบไหน

พาไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพ มีความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯกรุงเทพอย่างไร อยากได้ผู้ว่าฯแบบไหน