ธ.ก.ส.โอน ’เงิน’ ชาวนา 8.34 หมื่นล้านบาท

ธ.ก.ส. ได้โอนเงินประกันรายได้ให้ผู้ปลูกข้าวเปลือกในงวดที่ 1-9 เพิ่มเติม พร้อมงวดที่ 10 อีก 1,174 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.68 ล้านราย

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กษาปณ์ เงินรวง ระบุ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินประกันรายได้ให้ผู้ปลูกข้าวเปลือกในงวดที่ 1-9 เพิ่มเติม พร้อมงวดที่ 10 อีก 1,174 ล้านบาท ซึ่งผลการโอนตั้งแต่งวดที่ 1-10 รวมจำนวน 8.34 หมื่นล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.68 ล้านราย

 

พิสูจน์อักษรโดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์