รัฐจับตาผลไม้ภาคตะวันออกปี 65 พุ่ง 27%

สศก.คาดผลไม้พื้นที่ภาคตะวันออกปี 2565 ผลผลิตรวม 1.13 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 27% มังคุดมากสุด รองลงมาทุเรียน เงาะ รับมือผลผลิตออกชุกพ.ค. 65

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ชัฐพล สายะพันธ์ ระบุ ได้ติดตามข้อมูลการพยากรณ์ไม้ผลตะวันออกของสินค้า 4 ชนิด ปี 2565  ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ตราด) คาดว่าจะมีประมาณ 1,139,393 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีจำนวน 900,126 ตัน หรือเพิ่มขึ้น  27% เนื่องจากปีนี้สภาพอากาศเอื้ออำนวยช่วงปลายปีเริ่มหนาวเย็นเร็ว ส่งผลต่อการออกดอกติดผลของไม้ผล 

ทั้งนี้ คาดว่าผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดได้ตั้งแต่กลางเดือนก.พ. ต่อเนื่องจนถึงกลางเดือนก.ย. 2565 ซึ่งผลผลิตจะออกชุกช่วงเดือนพ.ค. 2565

สำหรับเนื้อที่ยืนต้นของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด มีจำนวน 779,391 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีจำนวน 743,593 ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 5% โดยทุเรียนเพิ่มขึ้นประมาณ 11% ส่วนลองกองลดลง 5% เงาะลดลง 3% และมังคุดลดลง 1% เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนมากขึ้น ส่วนเนื้อที่ให้ผล ของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด มีจำนวน 642,280 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีจำนวน 635,761 ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 1% โดยทุเรียนเพิ่มขึ้น 4% ส่วนลองกองลดลง 5% เงาะลดลง 2% และมังคุดลดลง 1%

ส่วนผลผลิตรวมทั้ง 4 ชนิด คาดว่าทุเรียน มังคุด และเงาะจะเพิ่มขึ้น โดยมังคุดเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 81% เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นช่วงปลายปี 2564 และการได้พักต้นจากการไม่ออกดอกติดผลในปีที่แล้ว ทำให้ต้นมังคุดได้สะสมอาหารเต็มที่ รองลงมาทุเรียนเพิ่มขึ้น 25% และเงาะเพิ่มขึ้น 5% ส่วนลองกองลดลง 9% เนื่องจากปัญหาราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และปัญหาการส่งออกของตลาดปลายทางประเทศเวียดนามมียอดรับซื้อค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ลองกองส่วนใหญ่จะขายภายในประเทศ