ไทยเบฟ เร่งพัฒนาคน เพิ่มทักษะดิจิทัล มีโกรท์ มายด์เซ็ท รับโลกอนาคต

ไทยเบฟ เร่งพัฒนาคน เพิ่มทักษะดิจิทัล มีโกรท์ มายด์เซ็ท รับโลกอนาคต

ยักษ์ใหญ่เครื่องดื่มครบวงจรอาเซียน “ไทยเบฟ” วางยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรระยะยาว 30 ปี เดินหน้าเพิ่มทักษะใหม่ ทั้งดิจิทัล คิด วิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีโกรท์ มายด์เซ็ท เข้าใจความแตกต่าง กุญแจเคลื่อนธุรกิจโตยั่งยืนในภูมิภาค

นายเอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากแพชชั่น 2025 หรือปี 2568 ไทยเบฟต้องการประสบความสำเร็จทางธุรกิจด้วยการขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงเป้าหมายปี 2573 ต้องการเป็นองค์กรที่สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้และขับเคลื่อนธุรกิจ ขณะที่ปี 25 2593 จะเป็นองค์กรที่พร้อมเติบโต และให้เปิดทางให้คนรุ่นใหม่อายุกว่า 20 ปีในปัจจุบันสามารถพัฒนาตนเองสร้างการเติบโตได้ ทำให้บริษัทตระหนักถึงการพัฒนาคนอย่างมาก

ทั้งนี้ แต่ละปีบริษัทมีการทุ่มงบประมาณ 200 ล้านบาท และจะเพิ่มให้ถึง 300 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับพัฒนาบุคลากรรองรับโลกอนาคต ซึ่งปัจุบันทั้งเครือมีพนักงานทั้งสิ้น 62,000 คน แบ่งเป็นในประเทศไทย 46,000 คน เวียดนาม 9,000 คน มาเลเซีย 3,100 คน เมียนมา 2,300 คน สิงคโปร์ 1,000 คน อังกฤษ 230 คน เป็นต้น

สำหรับไฮไลท์ของทักษะที่ต้องยกระดับ ได้แก่ 1.ความรู้ด้านดิจิทัล ซึ่งต้องมาอยู่แค่ฝ่ายเทคโนโลยี ไอทีเท่านั้น แต่รวมถึงการตลาด และส่วนอื่นๆ ด้วย 2.ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ต้องมีมากขึ้น ไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งอะไรก็ตาม 3.การมีกรอบความคิดในการสร้างการเติบโตหรือ Growth Mindset เนื่องจากบริษัทเห็นว่าโอกาสทางธุรกิจนั้นมีอยู่มากมาย จึงต้องพร้อมที่จะเติบโต และ 4.การตระหนักและเข้าใจถึงความแตกต่าง เนื่องจากปัจจุบันโลกมีความหลากหลายทางความคิด แตกต่างทางวัฒนธรรม และบริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจหลายประเทศในอาเซียน ประเด็นนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก

ไทยเบฟ เร่งพัฒนาคน เพิ่มทักษะดิจิทัล มีโกรท์ มายด์เซ็ท รับโลกอนาคต

เอกพล ณ  สงขลา

“การเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลเราเริ่มดำเนินการแล้ว ปีหน้าจะเห็นการเทรนด์ อบรมต่างๆ มากขึ้น ขณะที่โกรท์ มายด์เซ็ท ถือเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอไทยเบฟ เราใส่ใจตั้งแต่ปี 2560 มองโอกาสไร้ขีดจำกัด มั่นใจโอกาสธุรกิจมีอยู่มหาศาล และอย่าปล่อยให้โอกาสเป็นอากาศ”

นอกจากนี้ การให้ความสำคัญและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไทยเบฟได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียหรือ HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และรางวัลสุดยอดบริษัทใส่ใจพนักงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หรือ We Care : HR Asia Most Caring Companies Awards 2021 จากเวที HR Asia Awards 2021