“TPIPP” ชี้รัฐควรสร้างบรรยากาศการลงทุนดันความมั่นคงประเทศยั่งยืน

“TPIPP” ชี้รัฐควรสร้างบรรยากาศการลงทุนดันความมั่นคงประเทศยั่งยืน

“TPIPP” ระบุ จะสร้างความยั่งยืนให้ประเทศไทย รัฐต้องทำโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทั้งประเทศ โดยเฉพาะสร้างบรรยากาศการลงทุนดึงดูดต่างชาติ ดันกฎหมายคาร์บอน” ให้ชัดเจน ล่าสุดมุ่งลงทุนภาคใต้ใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก หวังสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP กล่าวในงานสัมมนาออนไลน์ Thailand Next EP4 Sustainability Goal คำตอบธุรกิจสู่ “ความยั่งยืน” จัดโดย เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ว่า บริษัทมอง 2 มิติในเรื่องของความยั่งยืนคือ 1. การจะอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ยั่งยืน และ 2. ต้องช่วยกันเพิ่มพูนกำลังซื้อและพัฒนาประเทศคือ สร้างความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจให้ประเทศ และสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะกับการสร้างงานในพื้นที่ เพื่อให้เด็กจบใหม่สามารถทำงานในพื้นที่รองรับนักลงทุน

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัท ซื้อวัสดุขยะเหลือใช้มาทำไฟฟ้า 7,000-10,000 ตันต่อวัน ผลิตไฟฟ้า 180 เมกะวัตต์ แม้บริษัทจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน เมื่อหักลบแล้ว ในเรื่องของ Net Zero ได้ทำเกินไปแล้ว เพราะช่วยกำจัดก๊าซคาร์บอนได้ 6 ล้านตันต่อปี ปัจจุบันบริษัทมีกำลังผลิตไฟฟ้า 220 เมกะวัตต์ ที่ใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า โดยภายในปี 2023 จะเปลี่ยนเป็นผลิตไฟฟ้าจากขยะทั้งหมด

"เราจะไม่เหมือนบริษัททั่วไป ที่ดำเนินธุรกิจกำไร เอากำไรไปปลูกป่า เราไม่คิดเช่นนั้น ยิ่งเราทำซีเอสอาร์เยอะกำไรยิ่งใช้เยอะ แต่เราจะกำจัดขยะให้เยอะ สร้างเชื้อเพลิงเยอะ สร้างพลังงานไฟฟ้าเยอะ เมื่อขายไฟฟ้าได้เยอะ ก็ได้กำไรเยอะ"

ทั้งนี้ บริษัทจะลงทุนใน อ.จะนะ จ.สงขลา สร้างเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต มี 4 ธุรกิจคือ 1.ท่าเรือน้ำลึก โดยจะมี 3 ท่าคือ ท่าเทียบเรือ LNG ท่าเรือรับตู้สินค้า และท่าเรือสำหรับสินค้าไม่ใช้ตู้ เช่น หิน ดิน ทราย โดยจะมีศูนย์รวมและกระจายสินค้า ส่งไปที่ 3 จังหวัดชายแดน

2. นิคมอุตสาหกรรมเบาและเกษตร 3. โรงไฟฟ้า กำลังผลิต 3.7 เมกะวัตต์ และ  4. สมาร์ทซิตี้ จะต้องมีองค์ประกอบเมืองใหญ่ครบถ้วน อาทิ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ศูนย์รวมราชการ สถานพักผ่อนหย่อนใจ จะต้องใส่ความสมาร์ทเข้าไปในเมืองนี้ โดยดีป้าใส่สมาร์ททั้ง 7 สมาร์ท เข้าไปในเมืองนี้ 1.7 หมื่นไร่ใน 3 ตำบล แบ่งเป็นเฟส เมื่อครบทุกเฟสจะสร้างงาน 1-3 แสนอัตรา

"แผนงานนี้จะไม่ใช่แค่สร้างความมั่นคงระบบเศรษฐกิจ ระบบไฟฟ้า แต่จะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ เพราะภาคใต้มีปัญหาความไม่สงบ ถ้าความเจริญเข้ามาจะสามารถดับไฟใต้ได้อย่างยั่งยืน"

ทั้งนี้ รัฐจะต้องทำตลาดคาร์บอนให้ชัดเจนโดยเฉพาะด้านกฎเกณฑ์ เพื่อดันเป้าหมาย จะเห็นว่าการบริจาคเงินให้สถานศึกษายังได้ลดภาษี เมื่อบริจาคให้สิ่งแวดล้อมก็น่าจะได้อะไรมา ส่วนการกระจายงานในพื้นที่โครงสร้างพื้นฐาน รัฐน่าจะอำนวยความสะดวกสร้างการน่าลงทุน ปัจจุบันบรรยากาศการลงทุนในไทยหายไป ทั้งค่าแรงขั้นต่ำ หรือโควิด ดังนั้น รัฐยังมีเวลาสร้างบรรยากาศการลงทุนให้กลับมา 

 

พิสูจน์อักษรโดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์