กสิกรไทย สำรองเงินสด 36,000 ล้านบาท รับเทศกาลปีใหม่

กสิกรไทย สำรองเงินสด 36,000 ล้านบาท รับเทศกาลปีใหม่

ธนาคารกสิกรไทย เตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขา และเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ 30 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท

       ธนาคารกสิกรไทย เตรียมสำรองเงินสด สำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ 30 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม2565 รวมทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท

      ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 9,700 ล้านบาท

  • โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 4,200 ล้านบาท
  • สาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 5,500 ล้านบาท 

ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 850 สาขาทั่วประเทศ

      สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 8,900 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 26,300 ล้านบาท

  • แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 12,000 ล้านบาท
  • เอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 14,300 ล้านบาท 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์