Tourism Sector มั่นใจในเข็มกระตุ้น (20 ธ.ค. 64)

Tourism Sector  มั่นใจในเข็มกระตุ้น (20 ธ.ค. 64)

เราเน้นความสำคัญไปที่สถานการณ์สำคัญอย่างเช่นการใช้มาตรการ lockdown ในยุโรป, การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ Omicron ได้พอสมควร, และยังคงคาดว่าการท่องเที่ยวของไทยจะกลับสู่ระดับปกติในปี 2024

ทั้งนี้ การที่เนเธอร์แลนด์กลับมาใช้มาตรการ lockdown เป็นผลจากการที่ยอดผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วย ICU เพิ่มขึ้นอย่างรวมเร็วเนื่องจากจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นยังต่ำ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราผู้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นในยุโรปในปัจจุบัน เราอาจจะเห็นการประกาศใช้มาตรการควบคุมเพิ่มเติมอีกในเดือนต่อ ๆ ไปตามจำนวนนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งอาจจะทำให้การท่องเที่ยวสะดุดใน 1Q22 เนื่องจากเข็มกระตุ้นยังสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ และมีการกระจายวัคซีนเพื่อป้องกัน Omicron ดังนั้น เราจึงเชื่อว่าการท่องเที่ยวของไทยยังสามารถจะกลับสู่ระดับปกติได้ในปี 2024

 

เนเธอร์แลนด์เป็นสัญญาณแรกของการคุมเข้มในยุโรป

ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อใหม่จากสายพันธุ์ delta ในกลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนกำลังเพิ่มขึ้นอีกระลอก ยอดผู้ติดเชื้อ Omicron ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทำให้รัฐบาลของหลายประเทศในยุโรปเป็นกังวล ทั้งนี้ นอกเหนือจากการที่รัฐบาลของหลายประเทศในยุโรปออกมาตรการควบคุมประชากรส่วนน้อยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในเดือนพฤศจิกายนแล้ว จำนวนผู้ป่วย ICU ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศเนเธอร์แลนด์ยังทำให้มีการใช้มาตรการคุมเข้มในรูปแบบของการ lockdown ในช่วงวันที่ 19 ธันวาคม ถึง 14 มกราคมเพื่อคุมการแพร่ระบาด และป้องกันไม่ให้ระบบสาธารณสุขของประเทศล่มสลาย โดยมีการส่งต่อผู้ป่วยบางรายไปรักษาตัวในโรงพยาบาลประเทศเยอรมนี เราเชื่อว่าการคุมเข้มในเนเธอร์แลนด์เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น และประเทศอื่น ๆ ในยุโรปน่าจะออกมาตรการทำนองเดียวกันเพิ่มขึ้นอีกเพื่อคุมการระบาดของสายพันธุ์ Omicron ที่กำลังเร่งตัวขึ้นในยุโรป

 

 

ผลการศึกษาในอังกฤษ: เข็มกระตุ้นสามารถป้องกันการติดเชื้อ Omicron ได้พอสมควร

เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ทีมวิจัยของ Imperial College London ได้เปิดเผยผลการวิเคราะห์การตรวจ PCR ของผู้ป่วย COVID ที่ได้รับการยืนยันแล้วในอังกฤษ (224,000 ราย) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 11 ธันวาคม ซึ่งผลการวิเคราะห์บ่งชี้ว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนสองเข็มสามารถป้องกันการติดเชื้อ Omicron ได้เพียง 20%  แต่ผู้ที่ได้รับเข็มกระตุ้นสามารถป้องกันได้ 55% ถึง 80%

 

เข็มกระตุ้นช่วยป้องกันได้ และคาดว่าจะมีวัคซีนป้องกัน Omicron ออกมาภายใน 1Q22

จากการที่ยอดผู้ติดเชื้อ Omicron เพิ่มขึ้น และรัฐบาลหลายประเทศมีการออกเกณฑ์ควบคุมการเดินทาง และการดำเนินธุรกิจเพื่อคุมยอดผู้ติดเชื้อใหม่ ผลการศึกษาในอังกฤษทำให้เกิดความหวังว่าวัคซีนเข็มกระตุ้น (อย่างเช่น AZ และ Pfizer ที่ใช้ในการศึกษา) ยังป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron ได้ 55-80% นอกจากนี้ บริษัทผู้ผลิตวัคซีนหลายบริษัท (อย่างเช่น Moderna, Biontech-Pfizer และNovavax) คาดว่าจะสามารถออกวัคซีนป้องกันสายพันธุ์ Omicron มาได้ภายใน 1Q22 ในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับ Omicron จะเป็นปัจจัยที่ทำให้การท่องเที่ยวของไทยและยุโรปสะดุด แต่เราคาดว่ามาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพจากการให้วัคซีนเข็มกระตุ้นจะทำให้แนวโน้มการท่องเที่ยวไทยกลับมาอยู่ในระดับปกติได้ในระยะกลางภายในปี 2024