ตลท. เข็น 4 แนวทาง หวังยกระดับ - พัฒนาตลาดทุนไทย

ตลท. เข็น 4 แนวทาง หวังยกระดับ - พัฒนาตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ชี้ แผนพัฒนาตลาดทุนไทยที่จะออกมาเร็วๆ นี้ มี 4 ด้านด้วยกัน เพื่อยกระดับตลาดทุนไทย เปิดทางให้มีโปรดักส์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดทุนมากขึ้น พร้อมปรับกระบวนการซื้อขาย เปิดบัญชีต้องง่ายขึ้น รับวิถีใหม่ คำนึงถึง ESG และการแก้ไขกฎหมายล้าหลัง

   นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)กล่าวว่า ในส่วนแผนการพัฒนาตลาดทุนไทยนั้น กระทรวงการคลังได้มีดำริ และให้ก.ล.ต.มีการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุน ฉบับใหม่ที่กำลังจะออกมา โดยมี 4 ด้านหลัก

     ด้านแรกคือ การทำให้มีโปรดักส์ใหม่ๆ จากเซกเตอร์ใหม่ๆ เข้ามาในตลาดทุนมากขึ้น รวมถึงโปรดักส์จากต่างประเทศ ให้เข้ามาในตลาดทุนมากขึ้น

     สอง การปรับปรุงกระบวนการซื้อขาย การสมัคร การเปิดบัญชีต่างๆ ให้สามารถทำได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับวิถีการลงทุนใหม่ๆ สาม การพัฒนาอีโคซิสเต็ม เกี่ยวกับ ESG

       และสุดท้ายคือ การปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้อัพเดทมากขึ้น เช่น การปรับปรุงกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายมหาชน ทำให้การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ง่ายขึ้น 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์