กระทรวงการคลังจ่อชงครม.เคาะ เกณฑ์ บัตรคนจน

กระทรวงการคลังจ่อชงครม.เคาะ เกณฑ์ บัตรคนจน

กระทรวงการคลังเตรียมสรุปเกณฑ์บัตรคนจนเพิ่มเติมเสนอครม.ก่อนสิ้นปี 64 เพื่อนำมาใช้ลงทะเบียนปี 65 เบื้องต้นให้นำเกณฑ์รายได้ครอบครัวรวมไม่เกิน 2 แสนบาท และเตรียมใช้บัตรปชช.ใบเดียว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สันติ พร้อมพัฒน์ ระบุ  กระทรวงการคลังเตรียมสรุปรายละเอียดการลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยยอมรับเงื่อนไขที่ผ่านมามีทั้งข้อดีและข้อเสีย จึงต้องปรับเงื่อนไขเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนใหม่ 

ทั้งนี้ เงื่อนไขเพิ่มเติมจะเตรียมเสนอครม.พิจารณาก่อนสิ้นปี 2564 เพื่อเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนในช่วงต้นปี 2565  โดยคุณสมบัติ คือ เป็นคนไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท หากเป็นรายได้ทั้งครอบครัวรวมกันไม่เกิน 200,000 แสนบาทต่อปี หากมีบุตรจะคำนวณลดหย่อนให้เพิ่มเติม ซึ่งจะขอสรุปให้ชัดเจนในเร็วๆนี้

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าผู้มีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนด ต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามาถือบัตร หากมีปัญหารายได้ลดลงภายหลังจะเปิดให้เข้ามาลงทะเบียนในปีถัดไปได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเร่งรัดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังเตรียมเปลี่ยนให้มาใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวจากหมายเลข 13 หลัก เพื่อใช้รูดซื้อสินค้ารายเดือนตามที่รัฐบาลโอนเงินให้ทุกเดือน เปิดให้ถือคนละใบเหมือนเดิม จึงขอย้ำแก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการฯว่า บัตรสวัสดิการฯใบเดิมยังใช้งานได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะเริ่มใช้บัตรประชาชนใบเดียว ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชนทั้งการติดต่อกับส่วนราชการ ไม่ต้องพกบัตรหลายใบในการติดต่อทั้งเรื่องการเงิน ภาษี ที่ดิน และบริการจากภาครัฐทุกเรื่อง 

ปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ได้รับเงินโอนช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน 700-800 บาทต่อเดือน ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก.  500 บาทต่อเดือน