SCB ปิดดีลตั้งบริษัทร่วม Publicis Sapient จ่อเพิ่มทุน850ล้าน ไตรมาส1ปีหน้า

SCB ปิดดีลตั้งบริษัทร่วม Publicis Sapient จ่อเพิ่มทุน850ล้าน ไตรมาส1ปีหน้า

ไทยพาณิชย์แจ้งตลาด ปิดดีลตั้งบริษัทร่วมทุน กับ Publicis Sapient ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการที่ปรึกษาด้านการชับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่น ประกาศเพิ่มทุน850ล้าน ในไตรมาสแรกปีหน้า หวังขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี

    ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)แจ้งตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การบรรลุข้อตกลงร่วมทุน ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และ Publicis Sapient ในการจัดตั้ง บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารนั้น

     โดย เมื่อ 15 ธันวาคม 2564 ธนาคารได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุนกับ Publicis Sapient ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ Pubicis Groupe ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการที่ปรึกษาด้านการชับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่น 

       ทั้งนี้ ธนาคารมีแผนจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

       ให้บริษัทฯจะมีทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 850 ล้านบาท ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมทุน 

     ซึ่ง การตกลงร่วมทุนในคราวนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากธนาคารเล็งเห็นว่าจะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว

      ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนเสร็จสิ้นธนาคารจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ Pubicis Groupe Holdings B.V. จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ