TFEX REPORT 15 December 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

TFEX REPORT 15 December 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 15 December 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 471,496 สัญญา โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 133,599 สัญญา

Single Stock Futures 267,512 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 56,725 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 6,574 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 4,888 สัญญา USD Futures 8,704 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,861,649 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 964.12 จุด ลดลง -7.01 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -0.82 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

TFEX REPORT 15 December 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

 

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3M22 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 67.4 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.7 บาท

 

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

TFEX REPORT 15 December 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)