‘พีมูฟ’ ประกาศ ร่วมม็อบจะนะ ขู่ บุกหน้าทำเนียบฯ

‘พีมูฟ’ ประกาศ ร่วมม็อบจะนะ ขู่ บุกหน้าทำเนียบฯ

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ พีมูฟ ประกาศตัว ร่วมม็อบจะนะ ขู่ รัฐบาล ทำตามข้อเรียกร้อง ไม่งั้น บุกหน้าทำเนียบฯ

วันที่ 12 ธ.ค. ที่หน้าองค์การสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนิน ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ พีมูฟ และอีกกว่า 20 องค์กรเครือข่าย แถลงเข้าร่วมสร้างความเป็นธรรมให้กลุ่ม จะนะรักษ์ถิ่น พร้อมเผยแถลงการณ์ เรื่อง ขอประกาศเข้าร่วมการเคลื่อนไหวกับพี่น้องเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ทวงคืนที่ดินและทรัพยากร

ระบุว่า ดังปรากฏข้อมูลว่ามีนักการเมืองได้รวมหัวกับกลุ่มทุนแล้วกว้านซื้อที่ดิน ผลักดันให้ผืนดินการเกษตรต้องปรับเปลี่ยนเป็นที่ดินอุตสาหกรรม แก้ไขผังเมืองโดยการผลักดันเข้าสู่คณะรัฐมนตรี เพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการเมกะโปรเจ็กต์นิคมอุตสาหกรรมจะนะได้ รวมถึงพฤติกรรมของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์แน่นแฟ้นของรัฐ ทุน กองทัพ และกลุ่มชนชั้นนำในประเทศนี้อย่างชัดเจนที่สุด

นอกจากนั้น หากประเมินจากท่าทีของรัฐบาล นำโดยประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมถึงนักการเมืองบางคนที่ยังดังทุรังเดินหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ตลอดจนการสลายการชุมนุมและจับกุมดำเนินคดีพี่น้องเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นอย่างป่าเถื่อน ได้สะท้อนชัดเจนแล้วว่า ที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และฐานทรัพยากรทั้งหมดของประเทศนี้ได้ถูกผูกขาดศูนย์อำนาจไว้อย่างเบ็ดเสร็จ ไม่หลงเหลือที่ทางให้ประชาชนสามารถปกปักรักษาผืนดินของบรรพบุรุษ และดำรงวิถีชีวิตได้อย่างอิสระและปลอดภัยอีกแล้ว

พวกเราขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ในนามขบวนการภาคประชาชนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนในที่ดิน ที่อยู่อาศัย และทรัพยากร เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบใกล้เคียงกัน หลายครั้งที่พวกเราเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาทั้งในเชิงประเด็นและโครงสร้าง พวกเราก็ได้รับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและบันทึกข้อตกลง หรือ MOU มา แต่จากท่าทีของพล.อ.ประยุทธ์ที่กล่าวว่าไม่ได้เห็นชอบ MOU ที่ทำร่วมกับเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น พวกเราก็ไม่อาจไว้วางใจฝากความหวังและชีวิตของพี่น้องผู้เดือดร้อนไว้ในกำมือของรัฐบาลนี้อีกต่อไป

เมื่อพี่น้องเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นประกาศขอแลกชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเกิด พีมูฟจึงขอประกาศต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พี่น้องจะนะ โดยการย้ำเตือนให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายจงปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทั้งหมดของพี่น้องจะนะ ทั้งการตรวจสอบกระบวนการที่ผิดปรกติของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ การจัดให้มีการศึกษาผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA แบบมีส่วนร่วม การยุติการดำเนินการโครงการทั้งหมด รวมถึงยุติการดำเนินคดีพี่น้องเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น 37 คน โดยต้องออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีภายในวันอังคารที่ 14 ธันวาคมนี้ นอกจากนั้น เราขอประกาศว่าในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ พวกเราพีมูฟจะนำมวลชนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวกับพี่น้องเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นที่ทำทำเนียบรัฐบาลแน่นอน

และพวกเราขอย้ำเตือน เรียกร้องจิตสำนึกของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่าอย่าได้ใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมพี่น้องอีก เพราะพวกเราพร้อมจะยกระดับการเคลื่อนไหวและระดมมวลชนเพิ่ม หากรัฐบาลยังเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องและกระทำความรุนแรงกับพี่น้องของเรา

‘พีมูฟ’ ประกาศ ร่วมม็อบจะนะ ขู่ บุกหน้าทำเนียบฯ