จับตา "รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่" คำตอบ "คนละครึ่ง เฟส4"

จับตา "รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่" คำตอบ "คนละครึ่ง เฟส4"

จับตา "รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่" คำตอบ "คนละครึ่ง เฟส4" คลังย้ำแจกแน่ "ของขวัญปีใหม่" ให้ประชาชนเน้นกระตุ้นบริโภค เสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 21 ธ.ค.นี้

อัพเดทโครงการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล ทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รวมทั้งเพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

โดยความคืบหน้า (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. 64) ผู้ใช้สิทธิสะสมรวม 41.38 ล้านคน ยอดใช้จ่าย สะสมรวม 223,827.2 ล้านบาท แบ่งเป็น

1) โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 26.27 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 194,852.2 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 99,062.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 95,789.7 ล้านบาท

2) โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 91,952 คน ยอดใช้จ่ายส่วนประชาชนสะสม 3,764 ล้านบาท และยอดใช้จ่ายด้วย e-voucher สะสม 241.8 ล้านบาท

3) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 13.55 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 22,933.8 ล้านบาท

4) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 1.47 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 2,035.4 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 21 ธ.ค.นี้ โดยมาตรการหลัก คือ จะช่วยเรื่องการบริโภคไม่ให้สะดุด โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ ซึ่งจะเน้นการลดหย่อนภาษี โดยจะนำมาดำเนินการแทนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งยอมรับว่า โครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก 

 

“ของขวัญปีใหม่เราจะช่วยการใช้จ่ายหลายโครงการ โดยเฉพาะกลุ่มมีกำลังซื้อที่อยากออกมาจับจ่ายใช้สอย เนื่องจาก โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ไม่ค่อยได้รับความนิยม ยังระบุไม่ได้ว่าจะชื่อมาตรการอะไร แต่จะเป็นการลดหย่อนภาษี”

 

 

ขณะที่ โครงการคนละครึ่ง เฟส 4  จะออกมาหลังจากสิ้นสุดคนละครึ่งเฟส 3 สิ้นปีนี้หรือไม่นั้น จะขอดูอัตราการใช้จ่ายของประชาชนว่า ปรับดีขึ้นมากน้อยอย่างไร ซึ่งขณะนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

 

ส่วนการแพร่ระบาดโควิดของสายพันธุ์โอมิครอนนั้น รัฐบาลยังคงเข้มงวดในมาตรการสาธารณะสุข เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และเชื่อมั่นว่าจะไม่ทำให้กิจกรรมในช่วงปลายปีสะดุด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังต้องติดตามความรุนแรงของเชื้อไวรัสตัวนี้อย่างใกล้ชิด