RT ดันงานก่อสร้างในมือเฉียด 7 พันล้านบาท พร้อมรับมือโควิด

RT ดันงานก่อสร้างในมือเฉียด 7 พันล้านบาท พร้อมรับมือโควิด

RT คว้างานใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวม 2,026 ล้านบาท คาดดัน Backlog แตะ 6,835 ล้านบาท พร้อมบริหารจัดการต้นทุน ปัญหาขาดแคลนแรงงานคลี่คลาย เตรียมแผนรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

 

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ททันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT เปิดเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจช่วงไตรมาส 4/64 บริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีการเร่งก่อสร้างงานที่อยู่ในมือ ภายหลังมาตรการปิดแคมป์ผ่อนคลาย ซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ทันตามแผนที่วางไว้ และทยอยรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 3/64

จากโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด จ.เชียงใหม่ ความคืบหน้า 97%, โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองความคืบหน้า 67.60% และ งานก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรัก กรมชลประทาน จ.เลย ความคืบหน้า 41.70% และงานก่อสร้างอุโมงค์ในโครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 จ.สระบุรี-จ.นครราชสีมา คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/65

อย่างไรก็ตามบริษัทเตรียมเซ็นสัญญาเข้ารับงานใหม่ จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 2,026 ล้านบาท ประกอบไปด้วย งานประเภทอุโมงค์ดินอ่อน, งานประเภทอุโมงค์ส่งน้ำ การประปานครหลวง, งานวางท่อเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน (Pipe Jacking) และงาน Slope Protection โดยงานดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ Backlog เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 6,835 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องในปี 2565-2566

RT ดันงานก่อสร้างในมือเฉียด 7 พันล้านบาท พร้อมรับมือโควิด

“บริษัทมุ่งเน้นการบริหารต้นทุน และจัดการทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดประกอบกับปัจจัยด้านแรงงานในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มคลี่คลายทำให้สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแผนงาน และทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการเข้าประมูลและรับงานใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันบริษัทให้มีการเติบโตที่ดี นอกจากนี้บริษัทได้เตรียมแผนพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต” นายชวลิต กล่าว

ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 3/64 บริษัทมีรายได้รวม 599.62 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 672.22 ล้านบาท จำนวน 72.60 ล้านบาท หรือลดลง 10.80% และมีกำไรสุทธิ 11.47 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 67.25 ล้านบาท จำนวน 55.78 ล้านบาท หรือ ลดลง 82.94 %

แต่เมื่อเทียบกับผลประกอบการไตรมาส 2/64 ที่มีรายได้รวม 599.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.03% และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.2 ล้านบาท จากไตรมาส 2/64  ที่มีกำไรสุทธิ 7.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 57.80%

ขณะที่ผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม1,934.60 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,111.58 ล้านบาท จำนวน 176.98 ล้านบาท หรือลดลง 8.38% และมีกำไรสุทธิ 55.99 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 204.57 ล้านบาท จำนวน 148.58 ล้านบาท หรือลดลง 72.63%

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์