อวดโฉม “ เป๋าฮื้อ 4” เห็ดกินได้สายพันธุ์ใหม่เนื้อแน่น น้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง

อวดโฉม “ เป๋าฮื้อ 4” เห็ดกินได้สายพันธุ์ใหม่เนื้อแน่น น้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง

กรมวิชาการเกษตร สุดเจ๋ง ปล่อยเป๋าฮื้อ 4 เห็ดสายพันธุ์ใหม่เอาใจสายสุขภาพ โชว์จุดเด่นดอกหนาสีครีม ทรงรูปพัด ก้านอวบ เนื้อแน่นและกรุบ ให้ผลผลิตสูง

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  การเพาะเห็ดเป็นอาชีพให้ผลตอบแทนได้เร็วเมื่อเทียบกับการทำการเกษตรอื่นๆ และยังใช้พื้นที่น้อย ลงทุนไม่สูง สามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นวัสดุเพาะได้หลายชนิด ทำให้ปัจจุบันมีผู้สนใจจำนวนมากหันมาประกอบอาชีพเพาะเห็ดขายหรือบางรายทำเป็นอาชีพเสริม 

อย่างไรก็ตาม การเลือกชนิดเห็ดหรือสายพันธุ์ที่จะเพาะขายเป็นอาชีพถือได้ว่ามีความสำคัญเนื่องจากหากเพาะเห็ดชนิดที่มีการเพาะขายมากแล้วในตลาด ราคาของเห็ดชนิดนั้นก็จะไม่สูงมาก และมีโอกาสที่ราคาผลผลิตจะตกต่ำในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากได้

อวดโฉม “ เป๋าฮื้อ 4” เห็ดกินได้สายพันธุ์ใหม่เนื้อแน่น น้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (สทช.) กรมวิชาการเกษตร  จึงได้ดำเนินการวิจัยและคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดเป๋าฮื้อ ที่มีคุณภาพดี เพาะง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมที่มีอยู่ในท้องตลาด เนื่องจากเห็ดเป๋าฮื้อเป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย และมีราคาสูง

จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรและผู้สนใจทำเป็นอาชีพเสริมมีรายได้ที่สูงขึ้นและสม่ำเสมอ  ปัจจุบันยังมีผู้เพาะเห็ดชนิดนี้ไม่มากนัก ทำให้ราคาผลผลิตค่อนข้างคงที่ หรือสามารถเพาะเห็ดเป๋าฮื้อเสริมร่วมกับการเพาะเห็ดชนิดอื่นๆ

 

 ซึ่งจากการรวบรวมสายพันธุ์เห็ดเป๋าฮื้อพบทั้งสายพันธุ์ดอกสีเทาดำและสายพันธุ์ดอกสีครีม บางสายพันธุ์ก้านดอกสั้น บางสายพันธุ์ก้านดอกยาว  บางสายพันธุ์อาจมีจุดด้อย เช่น ดอกสีดำ เนื้อดอกแตกหักง่าย อายุการเก็บรักษาสั้น จึงไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค และบางสายพันธุ์มีก้านดอกสั้นแต่เนื้อดอกไม่แน่น และให้ผลผลิตน้อย

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด สทช. ได้เริ่มดำเนินการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดเป๋าฮื้อโดยการคัดเลือกและประเมินสายพันธุ์เห็ดเป๋าฮื้อจำนวนทั้งสิ้น 17 สายพันธุ์ แบ่งเป็นเชื้อพันธุ์ที่เก็บรวบรวมไว้ใน ณ ศูนย์รวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร จำนวน 13 สายพันธุ์ และสำรวจรวบรวมเพิ่มเติมอีก จำนวน 4 สายพันธุ์

ทำการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และศึกษาประสิทธิภาพการให้ผลผลิตเห็ดเป๋าฮื้อในแต่ละสายพันธุ์ในฟาร์มเกษตรกร จนคัดเลือกได้เห็ดเป๋าฮื้อสายพันธุ์ดี เป๋าฮื้อ-4 ที่มีลักษณะดอกเห็ดสีครีมหรือน้ำตาลเทา มีทรงดอกรูปพัด ดอกหนา ก้านอวบ ความยาวก้านปานกลาง เนื้อดอกแน่นและกรุบ ขอบดอกค่อนข้างเรียบ ให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์เดิม

 

          การเพาะเห็ดเป๋าฮื้อมีขั้นตอนเหมือนกับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกชนิดอื่นๆ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือการผลิตเชื้อบริสุทธิ์ การผลิตเชื้อขยายหรือเชื้อเพาะ การผลิตถุง/ก้อนเชื้อเห็ด และการเปิดดอก ส่วนการเก็บผลผลิตแนะนำให้เก็บดอกขณะที่ดอกบานเต็มที่ แต่ขอบหมวกยังไม่บานย้วย และเก็บดอกเห็ดในช่อเดียวกันให้หมด 

 

รวมทั้งเก็บส่วนต่างๆ ของดอกเห็ดให้หลุดออกจากหน้าถุงเห็ดจนหมด เพื่อป้องกันการเน่าเสียจากเศษหรือส่วนของดอกเห็ดที่เหลือติดอยู่ พร้อมทำความสะอาดพื้นโรงเรือนเปิดดอก เมื่อเก็บดอกเห็ดมาแล้วไม่ควรล้างเห็ดหรือทำให้ดอกเห็ดเปียก  ใช้มีดหรือกรรไกรตัดส่วนโคนที่มีเศษขี้เลื่อยติดออกทิ้ง ก่อนบรรจุลงภาชนะ

 

“ปัจจุบันได้มีการมีการถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเป๋าฮื้อ 4 โดยผลิตเชื้อพันธุ์เห็ดบริสุทธิ์ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจประกอบเป็นอาชีพเสริม คิดเป็นเชื้อพันธุ์เห็ดบริสุทธิ์ที่ผลิตจำนวน  176  ขวด ซึ่งพันธุ์เห็ดเป๋าฮื้อ 4 ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรและผู้สนใจจำนวนมาก" 

 เนื่องจากลักษณะดอกเนื้อแน่น น้ำหนักดี และให้ผลผลิตค่อนข้างสูง  ในบางพื้นที่ผู้บริโภคเริ่มรู้จักดอกเห็ดเป๋าฮื้อมีราคาจำหน่ายกิโลกรัมละประมาณ 100 บาท โดยก้อนเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อขนาด 1 กิโลกรัมให้ผลผลิต  222 กรัม/ถุง ในระยะเวลาเก็บผลผลิต 4 เดือน  เกษตรกรและผู้ที่สนใจต้องการเชื้อพันธุ์เห็ดเป๋าฮื้อ 4  เพื่อประกอบอาชีพและเป็นรายได้เสริม  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร