กรมศุลกากรเล็งใช้มาตรการคุมสินค้านำเข้าเลี่ยง​ภาษี

กรมศุลกากรเล็งใช้มาตรการคุมสินค้านำเข้าเลี่ยง​ภาษี

กรมศุลฯเล็งใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีคุมสินค้านำเข้าราคาต่ำกว่า 1,500​ บาทต่อชิ้นเลี่ยงภาษีและช่วยผู้ประกอบการไทยให้ได้รับความเป็นธรรม หลังพบผู้นำเข้าแยกรายการสินค้าให้ต่ำเพื่อเลี่ยงภาษี

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่า กรมศุลกากรเตรียมที่จะใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาไม่เกิน 1,500 บาท ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีนำเข้า กับผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ที่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้

เขากล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลัง ได้สั่งการให้กรมศุลกากรรับไปดำเนินการ เนื่องจาก สินค้านำเข้าจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน ที่นำเข้ามาเป็นกล่องวัสดุและแจ้งว่า มีราคาต่อชิ้นไม่เกิน 1,500 บาท ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรไทย ให้การยกเว้นภาษีนำเข้า โดยถือเป็นหลักการสากลที่ระบุว่า ให้ยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ ซึ่งแต่ละประเทศกำหนดมูลค่าสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีต่างกัน

อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นภาษีนำเข้าดังกล่าว ได้สร้างความเลื่อมล้ำระหว่างสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นพัสดุจากประเทศจีน กับผู้ผลิตภายในประเทศ เนื่องจาก เมื่อได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า จึงไม่ได้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านั้นด้วย

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าดังกล่าว ยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ขณะที่ผู้ผลิตภายในประเทศ ยังต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7%  และยังต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล อีกด้วย

“มาตรการที่จะลดความเหลื่อมล้ำดังกล่าว จะไม่เป็นมาตรการทางภาษี แต่จะเป็นมาตรการภายในของไทย ซึ่งเราสามารถทำได้โดยไม่ผิดกติกาสากล ซึ่งขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา”

เขากล่าวว่า ปัจจุบันการค้าผ่านระบบออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยได้ส่งเสริมให้แพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ส โดยเฉพาะจากประเทศจีนมาตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนในประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ

แหล่งข่าวจากกรมศุลกากรเผยว่า เมื่อไทยกำหนดให้ราคาสินค้านำเข้าไม่เกิน 1,500 บาทต่อชิ้น ไม่ต้องชำระภาษี ทำให้ผู้ประกอบการนำเข้าบางรายได้ใช้ช่องทางดังกล่าว ในการแยกรายการสินค้าให้ต่ำกว่า 1,500 บาทต่อรายการ เพื่อให้ได้รับการยกเว้นภาษี

ขณะที่ ก่อนหน้านี้ ทางสภาผู้แทนราษฎรได้เคยเสนอให้กระทรวงการคลังลดเพดานวงเงินการนำเข้าสินค้าที่ไม่ต้องชำระภาษีลงให้ต่ำกว่า 1,500 บาท เพื่อช่วยผู้ประกอบการในประเทศ