รัฐทำแผน ’สถานีชาร์จ’ ส่งเสริมรถอีวี

การเปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการกำหนดรูปแบบ และการบริหารจัดการข้อมูลจากยานยนต์ไฟฟ้า พบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้ส่งเสริมการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าจากที่พักอาศัย

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) วัฒนพงษ์ คุโรวาท ระบุ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการกำหนดรูปแบบและการบริหารจัดการข้อมูลจากยานยนต์ไฟฟ้า พบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้ส่งเสริมการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าจากที่พักอาศัย รองลงมาสถานีชาร์จสาธารณะ สถานที่ทำงาน และสถานที่ราชการ

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์