ไทยประกันภัย หยุดขายกรมธรรม์ประกันใหม่ต้นปี 65

ไทยประกันภัย หยุดขายกรมธรรม์ประกันใหม่ต้นปี 65

"ไทยประกันภัย" เตรียมหยุดขายกรมธรรม์ประกันใหม่ต้นปีหน้า หลังไทยโฮลดิ้งส์ ขายหุ้นทิ้งไปแล้ว แต่ยันลูกค้ายังได้รับการดูแลการเคลมจนครบสัญญา

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงกรณีบริษัทได้ทำรายการขายหุ้น บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 7,100 ล้านบาท ให้กับบริษัท วัฒนทรัพย์พัฒนา 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเครือไทย โฮลดิ้งส์ และได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 ก.ย.2564 นั้น 

ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัทแกนหลักของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ รวมถึงระมัดระวังต่อประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย ซึ่งหากไทยประกันภัยหยุดดำเนินธุรกิจในทันทีหรือภายในระยะเวลาอันสั้น อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า และลูกค้าปัจจุบันผู้ถือกรมธรรม์ของไทยประกันภัย และอาจส่งผลเสียต่อภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้

ดังนั้น บริษัทได้วางแผนงานภายใน โดยจะดำเนินการสื่อสารกับคู่ค้า และผู้ถือกรมธรรม์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและทั่วถึง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในแง่ลบทั้งกับเครือไทยโฮลดิ้งส์ และไทยประกันภัย ซึ่งได้วางแผนร่วมกัน ที่จะแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  รวมถึงคู่ค้าและผู้ถือกรมธรรม์ของไทยประกันภัย ตั้งแต่ช่วงต.ค.ที่ผ่านมา  โดยคาดว่าจะดำเนินการให้ไทยประกันภัยยุติการรับประกันภัยใหม่ภายในไตรมาสแรกของปี 2565  

อย่างไรก็ตาม หลังจากยุติการรับประกันภัยใหม่แล้ว ไทยประกันภัยจะยังคงมีการดำเนินงานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ถือกรมธรรม์ของไทยประกันภัย ที่ยังมีผลใช้บังคับไปจนกว่าอายุของกรมธรรม์จะหมดลง เช่น การจ่ายสินไหมและดูแลผู้ถือกรมธรรม์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ได้ออกไปแล้ว ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการดำเนินงานนี้ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด


รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า ก่อนหน้านี้ เครือไทยโฮลดิ้งส์ ได้ถือหุ้นใหญ่บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยอยู่ 2 แห่งพร้อมกัน ได้แก่ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ.ไทยประกันภัย ต่อมาจึงได้มีนโยบายลดความซ้ำซ้อนในการทำธุรกิจ จึงได้มีการเลือกเก็บอาคเนย์ประกันภัย ไว้ดำเนินการต่อเท่านั้น