ครม.เคาะประกันรายได้ข้าว - ยาง วงเงิน 1.4 แสนล้าน เงินถึงเกษตรกร ธ.ค.นี้

ครม.เคาะประกันรายได้ข้าว - ยาง วงเงิน 1.4 แสนล้าน เงินถึงเกษตรกร ธ.ค.นี้

ครม.เคาะประกันรายได้ชาวนาส่วนที่เหลือ 7.6 หมื่นล้านบาท พ่วงมาตรการช่วยเก็บเกี่ยวอีกไร่ละ 1000 บาท วงเงินรวม กว่า 5.4 หมื่นล้านบาท พร้อมอนุมัติประกันรายได้ชาวสวนยางอีก 1 หมื่นล้านบาท จุรินทร์ มั่นใจส่งออกข้าวปีนี้ได้กว่า 6 ล้านตัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (30 พ.ย.) อนุมัติงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีการผลิต 2564 /2565 ในส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าว และประกันรายได้ยางพาราปี 3 วงเงินรวมกว่า 1.4  แสนล้านบาท 

ประกอบไปด้วย 1.การอนุมัติวงเงินประกันรายได้ข้าวที่ต้องจ่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตั้งแต่งวดที่ 3 เป็นต้นไป วงเงินรวมประมาณ  7.6 หมื่นล้านบาท 

2.การช่วยเหลือเงินค่าปรับปรุงคุณภาพไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ รวมวงเงินประมาณ 5.4 หมื่นล้านบาท 

และ 3.การช่วยเหลือรายได้ของผู้ปลูกยางพาราในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราวงเงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาท 

ทั้งนี้คาดว่าตามขั้นตอนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และยางพาราจะได้เงินในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ 

ครม.เคาะประกันรายได้ข้าว - ยาง วงเงิน 1.4 แสนล้าน เงินถึงเกษตรกร ธ.ค.นี้ นายจุรินทร์ กล่าวว่าในการดำเนินโครงการประกันรายได้ปีงบประมาณ 2566 ที่จะอยู่ในงบประมาณตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี สามารถที่จะดำเนินการได้ แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้วงเงินเท่าไหร่ ขึ้นกับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกด้วย 

สำหรับสถานการณ์การส่งออกข้าวในปีนี้คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 6 ล้านตันตามเป้าหมายเนื่องจากขนณะนี้มีออร์เดอร์การสั่งข้าวจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยในอีกไม่นานจะได้ข้อสรุปการส่งออกข้าวไปฮ่องกงอีก 1 หมื่นตัน